Tarieven lidmaatschap en training

Contributie lidmaatschap

    2024
Senioren vanaf 18 jaar   156,-
Junioren 13 t/m 17 jaar   104,-
Minioren 8 t/m 12 jaar   91,-
Inimini’s t/m 7 jaar   55,-
Studenten     78,-
Competitielid (vrij spelen niet mogelijk)   30,-
De leeftijd die je in een kalenderjaar bereikt is leidend.  
De inning van de contributie loopt via Mollie. Betaling in termijnen is mogelijk, dan komt er per termijn € 1,21 bij.

 

Trainingstarieven per cyclus

    2024
Tennis senior (vanaf 18 jaar)  
1 uur per week 17 weken (8 personen)   177,-
2 uur per week 17 weken (8 personen)   319,-
Padel senior (vanaf 18 jaar)  
1 uur per week 11 weken (4 personen)   180,-
Oldstars  
1 uur per week 8 weken (8 personen)   65,-
   
Jeugd (tot 18 jaar)        
Tennis (17 weken)        
Junioren en minioren (8 t/m 17 jaar) 1 uur per week   139,-
Junioren en minioren 2 uur per week   257,-
Junioren selectie A-B * 2x per week 1,5 uur   378,-
Inimini’s ** (t/m 7 jaar) 1 uur per week   104,-
Inimini's 2 uur per week   184,-
Padel        
1 uur per week 11 weken (4-8 personen)   137,-
Proefcyclus 8 weken   100,-
*  Restitutie van maximaal 33% bij voldoen aan de vooraf opgestelde en besproken prestatiecriteria.  
** Voor de Inimini’s geldt een groepsgrootte van maximaal 10 kinderen.   
De inning van de contributie loopt via Mollie. Betaling in termijnen is mogelijk, dan komt er per termijn € 1,21 bij.

 

Inschrijfgeld nieuwe leden

    2024
Senioren   25,-
Junioren   15,-

 

Contributie wachtende en steunende leden

    2024
Senioren   12,-
Junioren   6,-

 

Bardiensttarieven

    2024
Afkoopbedrag bardienst   150,-
Boete verzuim bardienst (per punt)   25,-

 

Vanaf 1-10-2023 wordt aan ieder lid tezamen met de contributie een borg van € 23,- voor het toegangspasje (Park en Paviljoen) in rekening gebracht. Na opzegging van het lidmaatschap wordt in januari bij teruggave van het toegangspasje deze borg teruggestort. Voor leden die eerder een borg hebben betaald voor de bardienstverplichting geldt dit ook. Bij verlies van de persoonlijke toegangspas wordt opnieuw € 23 in rekening gebracht voor het verkrijgen van een nieuwe pas. De bardienstverplichting gaat in, in het jaar dat de 21-jarige leeftijd wordt bereikt. Vanaf de leeftijd van 73 jaar is het mogelijk om vrijstelling van bardienstverplichting te vragen.