Aannamebeleid trainers en vrijwilligers TVB

 

Aannamebeleid Trainers

Bij TVB worden alle trainers die worden aangesteld, verplicht een KNLTB-trainerslicentie te hebben en moeten zij vooraf altijd een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen (die niet ouder is dan 4 jaar). Immers de aangestelde trainer is een belangrijke factor voor de cultuur binnen de vereniging.

Hij/Zij heeft daarom de verantwoordelijkheid om voor de sporters een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau. TVB verlangt daarom tijdens een intakegesprek van een nieuwe trainer, dat hij/zij toezegt voorbeeldgedrag ten toon te spreiden m.b.t. het toepassen van de gedragsregels. Dit betekent, de trainer:

 • Schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • Kent en handelt naar de regels en de richtlijnen.
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet.
 • Respecteert het privéleven van de sporter.
 • Tast niemand in zijn waarde aan.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport.
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen.
 • Is voorzichtig, stelt nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt.
 • Ziet toe op naleving van regels en normen.
 • Zorgt dat hij/zij tijdens het trainen/coachen niet onder de invloed is van alcohol of verdovende middelen. 

 

Aannamebeleid Vrijwilligers

Het is uitermate belangrijk dat onze jeugdleden, seniorenleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten binnen in een sociaal veilig sportklimaat en dat zij ook bij de vrijwilligers die zich inzetten voor TVB, hierbij in veilige handen zijn. Het is nadrukkelijk de bedoeling van TVB, te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen.

Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers worden daarom de volgende stappen doorlopen:

 • Een intakegesprek.
 • De beoogde vrijwilliger is of wordt lid van onze vereniging en daarmee ook van de KNLTB, waarmee de vrijwilliger zich dient te houden aan de regels van de statuten, het huishoudelijk reglement en de bij TVB geldende gedragsregels, alsmede zich dient te houden aan de regelgeving van de KNLTB.
 • Controle van diverse referenties (zoals bijvoorbeeld contact opnemen bij eerdere sportverenigingen).
 • Zo nodig het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag); die we elke 4 jaar herhalen.

Wil jij ook vrijwilliger worden?  Meld je dan aan of via het online inschrijfformulier op de TVB-website of rechtstreeks bij een van de bestuursleden van TVB.