Privacyverklaring TVB

Tennisvereniging Bergenshuizen moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking. De gegevens die u aan ons ter beschikking stelt met uw inschrijving worden gedeeld met de KNLTB omdat u op dat moment ook lid wordt van de KNLTB. De KNLTB gebruikt deze gegevens om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van de faciliteiten die door de KNLTB worden aangeboden.

Wij slaan uw gegevens op om te zorgen dat u ongestoord gebruik kunt maken van de faciliteiten van Tennisvereniging Bergenshuizen, zoals gebruik van de tennisbanen en het betalen met uw clubpas in het paviljoen. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt in de administratie van Tennisvereniging Bergenshuizen om de financiële verplichtingen vast te kunnen leggen.

Bij opzegging worden uw gegevens op uw verzoek uit onze systemen verwijderd en dringen wij er bij de KNLTB op aan dat zij de gegevens uit de database van Tennisvereniging Bergenshuizen gaat verwijderen. Uit de financiële administratie worden uw gegevens verwijderd na afloop van de wettelijke bewaartermijn.

Mocht u inzicht willen hebben in de opgeslagen gegevens, dan is een verzoek-/klachtenformulier hiervoor op de website aanwezig.

Mocht u klachten hebben over het gebruik van uw gegevens, dan is een verzoek-/klachtenformulier op de website aanwezig. U wordt uiteraard geïnformeerd over de afhandeling van uw klacht.
Mocht u na overleg ontevreden zijn over de afhandeling van uw klacht dan kunt u contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens. Dit kan via telefoonnummer 088-1805250.

Tennisvereniging Bergenshuizen,
Vught, 25 mei 2018