Trainingsreglement

Als onderdeel van de tennistrainingen zoals gegeven bij TV Bergenshuizen

Artikel 1. Indien door weersomstandigheden een les komt te vervallen is de volgende in- haalregeling van toepassing: 2x uitval = 1 inhaalles met een maximum van 2 inhaallessen.

Artikel 2. De eerste twee lessen die door weersomstandigheden komen te vervallen zal de train(st)er per seizoen maximaal 2 alternatieve lessen verzorgen in de vorm van een theorie- les of een conditie/technische les. Bij de junioren is dit op het moment van de reguliere les. Bij de senioren kan dit op een later moment zijn. De trainende leden worden verwacht hierbij aanwezig te zijn. De trainer dient voor een zinvolle invulling te zorgen van deze alternatieve lessen.

Artikel 3. Wanneer voor aanvang van de les de trainer niet heeft afgebeld en op het ant- woordapparaat niet staat aangegeven dat het park gesloten is dienen de leerlingen altijd aanwezig te zijn bij aanvang van de tennisles.

Artikel 4. Een standaard tennisles van 1 uur bestaat uit 50 minuten tennisonderricht en 10 minuten pauze voor de trainer, deze zijn op het einde van de les vrij in te delen. Bij elke andere duur van een les dient de pauze naar ratio te worden berekend. Deze dient dan ook op het einde van de les gepland te worden.

Artikel 5. De trainer mag de leerlingen maximaal 15 minuten op het park houden voordat zij op vrijwillige basis naar huis mogen (Bij les van 50 minuten).

Artikel 6. Wanneer een trainer daadwerkelijk 35 minuten tennisonderricht les heeft kunnen geven (bij les van 50 minuten) wordt deze les volledig beschouwt als gegeven. Hierin tellen de 10 minuten die de trainer tijdens de les vrij mag besteden niet mee. De trainer kan er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van deze 10 minuten.

Artikel 7. Indien een les vervalt om reden van ziekte/verhindering van de train(st)er, wordt deze les in zijn geheel ingehaald na de laatste les van betreffende cyclus. Indien de train(st)er voor langere tijd is uitgeschakeld tracht de trainingsorganisatie een vervanger te plaatsen.

Artikel 8. Lessen die uitvallen vanwege officiële feestdagen worden in zijn geheel ingehaald.

Artikel 9. Indien de cursist om persoonlijke redenen de les/lessen niet kan volgen word(en) deze les/lessen beschouwt als te zijn vervallen en komen derhalve niet voor inhalen in aanmerking.

Artikel 10. De vereniging draagt zorg voor aanwezigheid van voldoende en deugdelijke trainingstennisballen tijdens de lessen.

Artikel 11. Bij ziekte of neerslag dient de trainer zelf de groepen af te bellen/appen. Hier- voor kan hij leerlingen verzoeken hem hierbij te helpen of gebruik maken van een bel- lijst/telefoonboom.

Artikel 12. Bij neerslag in vaste vorm, vorst en opdooi dienen de leerlingen zelf te informeren of het park open is door te bellen naar het antwoordapparaat van TVB (073-6560837) of te kijken op de website .

Artikel 13. De inhaallessen worden gegeven na de trainingscyclus. Indien een inhaalles komt te vervallen door weersomstandigheden dan wordt geacht deze les definitief te zijn komen te vervallen en komt dus niet voor inhalen in aanmerking.

Artikel 14. Afmelden van volledige deelname aan training kan alleen voor de laatste in- schrijfdatum. Over lessen gemist door medische redenen kan er na overleg van een medische verklaring worden besloten restitutie te verlenen van maximaal 50% over deze gemiste lessen. Aanvraag dient te gebeuren middels een mail naar [email protected]

Artikel 15. Artikel junioren.
Junioren die trainen hebben te voldoen aan verplichte deelname aan:

• 1x trainen per week: Jeugdclubkampioenschappen (JCK) of één ander onderdeel
• 2x trainen per week: JCK en zomer- & wintercompetitie
• Selectie: JCK, zomer- en wintercompetitie, Open jeugdtoernooi TVB en Vughtse Par- kentoernooi. Bij minimaal één van de open toernooien is een enkel verplicht. Een 2e onderdeel is gewenst.
• De trainers bepalen in overleg met de JC de indeling van de competitieteams.

Voor vragen en/of opmerkingen betreffende lesaspecten kunt u in contact treden met uw trainer. Voor overige zaken met betrekking tot de tennistraining kunt u terecht bij de trainingscoördinator.