Ereleden en leden van verdienste TVB

 

Zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging hebben onderscheiden, kunnen door de Algemene LedenVergadering worden benoemd tot Erelid. TVB telt de volgende ereleden (met vermelding van het jaar van benoeming):

Jan van Krevel † (1987)
Ingrid Westdorp † (2004)
Henk Bouman (2004)
Piet Wouters (2005)
Frank van Grinsven (2008)
Stas Hornix (2016)

 

Zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door het Bestuur worden benoemd tot Lid van Verdienste. Als Lid van Verdienste zijn benoemd (met vermelding van het jaar van benoeming):

Harry van Vessem † (1985)
Will Vugts (2009)
Anneke Slijkhuis (2013)
Mart Damen (2019)
Anne-Marie Scheffers (2022)

 

In 2017 is Wim Kapteijns benoemd tot Ere-groundsman van TVB. Hij was op 11 mei 2017 dertig jaar groundsman van TVB.