Tennis- en Padelkamp 2024 bij TVB

Met super veel enthousiasme kunnen we mededelen dat er dit jaar weer een kamp plaatsvindt! 
Het kamp voor de jeugd staat dit jaar gepland van maandag 8 juli t/m donderdag 11 juli.
 
De kinderen mogen natuurlijk weer blijven slapen. Dit jaar mogen de kinderen alle 3 de nachten blijven slapen. Mocht uw kind heimwee hebben, dan is het uiteraard geen enkel probleem als hij/zij thuis slaapt en de volgende ochtend bij het ontbijt weer aansluit. 
 
Maandag is de eerste dag en dan starten we om 10:00 uur. Donderdag is de laatste dag en dan eindigen we graag met z’n allen met een barbecue. Hierbij zijn alle ouders en broertjes/zusjes ook welkom! Graag zouden wij van elke ouder €7,50 en elk zusje/broertje €5,00 ontvangen voor de bbq (er zijn dus geen extra kosten voor elk deelnemend kind).
 
Het kamp houdt in: vooral veel spellen op en om de tennis- en padelbanen, een dagje weg met de kids, bij mooi weer gaan we lekker zwemmen en natuurlijk tennis/padel. 
De inschrijving sluit op 17 juni 2024. De leeftijd van het kamp is 9 t/m 17 jaar. De kinderen van 8 jaar die in dit jaar nog 9 jaar worden, mogen ook al mee doen met het kamp. 
Mocht uw kind een speciaal dieet volgen of heeft hij/zij medicatie nodig, vul dit dan in onder het kopje opmerkingen.
 
De kosten van het kamp bedragen €110,00. Dit is inclusief eten, drinken en entree. Dit bedrag dient na inschrijving te worden overgemaakt naar rekeningnummer NL74 RABO 0181 9023 38 t.n.v. Tennisvereniging Bergenshuizen o.v.v. de naam van uw kind(eren).
 
Mochten er eventuele wijzigingen ontstaan met betrekking tot het kamp, dan zullen wij jullie hiervan op de hoogte houden.
Daarnaast krijgen jullie rond 17 juni ook de bagagelijst opgestuurd, wat allemaal handig is om mee te nemen.
 
Sportieve groet, 
WhozNext / Tennis- & Padel kampteam

I N S C H R I J V E N   D O E   J E   H I E R