Statuten TVB

hieronder de gewijzigde statuten dd 24-10-2023:

Statuten TVB.pdf