Introductieregeling

  1. Ieder lid van TV Bergenshuizen heeft de mogelijkheid om twee keer per jaar een introducé(e) mee te nemen om een tennis- of padelbaan te reserveren.
  2. Per reservering kunnen maximaal twee introducé(e)s per TVB-lid worden aangemeld.
  3. Reserveringen met introducé(e)(s) kunnen gedaan worden in de daluren, zijnde op doordeweekse dagen tussen 9.00 en 18.30 uur en in de weekenden.
  4. Introducé(e)s dienen altijd aangemeld te zijn (zie punt 5 Reglement baanreservering), door:
    - Opgave van volledige naam (voor- en achternaam) en geldig emailadres in de KNLTB ClubApp.
  5. Het is niet de bedoeling dat eenzelfde introducé(e) meer dan drie keer per jaar (door één of meerdere TVB-leden) wordt uitgenodigd. Bij interesse in herhaald gebruik van onze tennis- en/of padelbanen verwelkomen we die persoon na aanmelding van harte als lid van onze vereniging en bieden alle voordelen die horen bij een lidmaatschap.
  6. Indien een lid van TVB het maximum van twee introducties heeft bereikt, maar iemand met serieuze interesse in tennis en/of padel bij TV Bergenshuizen wil meenemen ter kennismaking met de vereniging kan er altijd een verzoek gedaan worden bij de vereniging via [email protected]