Selectiebeleid jeugd

Doel selectiebeleid:
TV Bergenshuizen (TVB) is een recreatieve vereniging met een selectiebeleid voor jeugdleden. Het selectiebeleid is bedoeld om de sport voor een zo groot mogelijke doelgroep aantrekkelijk en bereikbaar te maken en tevens om te voorkomen dat kwalitatief goede spelers overstappen naar een andere vereniging met een meer competitieve instelling. De selectiespelers kunnen, indien zij aan bepaalde criteria voldoen, achteraf een gedeelte van de trainingskosten vergoed krijgen van TVB.


Selectiecriteria:
Jeugdleden die voor het selectiebeleid worden benaderd, moeten de potentie hebben om mi-
nimaal het niveau 5 te behalen.

Werkwijze:

 • Jeugdleden worden door de trainers voor de selectie uitgenodigd en worden geselecteerd voor een periode van één jaar. De selectieperiode loopt van oktober t/m september in het daaropvolgende jaar in verband met aanmelding voor de voorjaarcompetitie voor 1 december;
 • In september en maart vindt een evaluatiegesprek plaats waarin wordt besproken of de selectiespeler voldoende vooruitgang maakt. Het evaluatiegesprek is een 10 minuten gesprek waarbij trainer, jeugdlid en ouders aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek wordt door zowel de trainer als de speler aangegeven of ze de selectietrainingen willen continueren;
 • Het is de bedoeling de trainingstijden van de selectiejeugd op een vast tijdstip te plannen. Deze tijden worden op een nader te bepalen tijdstip vastgesteld. Hierdoor is het voor alle selectiespelers vooraf duidelijk op welk tijdstip de training plaatsvindt en of men daaraan kan deelnemen. Zo wordt voorkomen dat selectiespelers niet bij de trainingen aanwezig kunnen zijn vanwege andere verplichtingen.

De selectiejeugd van TVB wordt onderverdeeld in 4 verschillende groepen:

 1. Jeugd vanaf 14 jaar
 2. 11 t/m 14 jaar
 3. Oranje / Groen
 4. Rood

Selectie A: Deze leden trainen 2x per week, per training 1,5 uur. Selectie B: Deze leden trainen 2x per week, per training 1,5 uur. Selectie C: Deze leden trainen 2x per week, per training 1 uur.
Selectie D: Dit zijn leden die minimaal één keer per week trainen en de potentie hebben om in te stromen in Selectie C.

Ieder selectielid (selectie A en B) kan maximaal 30% van de trainingskosten vergoed krijgen van TVB. Ieder selectielid C kan maximaal 50% van de trainingskosten vergoed krijgen. Om voor de maximale vergoeding in aanmerking te komen gelden onderstaande criteria:

 1. Minimaal aan 80% van de trainingen deelgenomen. Dit wordt beoordeeld door de trainer;
 2. Deelname aan voorjaars- en wintercompetitie is VERPLICHT. De trainer bepaalt in overleg met de JC en de trainingscoördinator de teamindeling;
 3. Deelname aan clubkampioenschappen: Single is verplicht, net als minimaal een dubbel of mix-dubbel. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een uitdraai van toernooi.nl van de selectiespeler;
 4. Deelname aan Vughtse Parkentoernooi en Open jeugdtoernooi TVB: Eén onderdeel is verplicht en een 2e onderdeel is gewenst. Eén van deze toernooien is het spelen van een single verplicht. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een uitdraai van toernooi.nl van de selectiespeler.

Voor de jongste jeugdleden (selectie D) wordt waar mogelijk een extra trainingsmoment in- gepland. Dit trainingsuur wordt door TVB betaald. Dit stimuleert de jongste jeugd om meer te gaan tennissen.

Terugbetaling van de vergoeding gebeurt zo snel mogelijk na het einde van de trainingscyclus en kan verrekend worden met de nieuwe trainingscyclus.

Aantal selectiespelers:
Het aantal selectiespelers is afhankelijk van het aantal trainende jeugdleden. Het percentage is maximaal 25% van de trainende jeugd.