VertrouwensContactPersoon (VCP)

Sinds 2024 beschikt onze vereniging over twee personen die als  vertrouwenscontactpersoon (VCP) zijn aangesteld; namelijk Marjolijn van der Spek en Frank Vervoort (klik op de namen voor een introductie en contactgegevens).

Een VCP zorgt ervoor dat alle leden van de club met vragen, zorgen of mogelijke meldingen weet bij wie ze moeten zijn en wat de mogelijke vervolgstappen zouden kunnen zijn. Een VCP kan bijvoorbeeld helpen bij incidenten die gaan over grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie, pesten, discriminatie en ongewenste intimiteiten.

Ook helpt een VCP de club bij preventie van grensoverschrijdend gedrag en de implementatie van bijvoorbeeld de gedragscode. Daarbij handelt de vertrouwenscontactpersoon geheel onafhankelijk van verenigingsbestuur, vrijwilligers en de trainers.

De VCP kan in contact treden met externe partijen, zoals de KNLTB of MOVE Vught voor verdere advisering. De VCP is laagdrempelig aanspreekbaar als er vragen en/of zorgen zijn en bij situaties binnen de vereniging. De VCP hoort aan en verwijst door, maar is niet verantwoordelijk voor de oplossing en opvolging van een situatie of een signaal.