Algemene informatie TVB

De vereniging is opgericht op 9 februari 1979.

De Statuten van onze vereniging zijn vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 29 november 1979. Tijdens deze ledenvergadering is ook het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. In de algemene ledenvergadering van 15 februari 2006 zijn twee artikelen van de Statuten (betreffende de benoeming van ereleden en leden van verdienste) gewijzigd. Op 24 oktober 2023 heeft er een algehele statutenwijziging plaatsgevonden. De naam van de vereniging is gewijzigd in TV Bergenshuizen Tennis en Padel.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn in te zien op onze website onder documenten. Het verenigingsseizoen loopt van 1 januari t/m 31 december.

TV Bergenshuizen Tennis en Padel (TVB) heeft één van de vijf in Vught gevestigde tennisparken, met daarop 10 kunstgrasbanen en 4 padelbanen. Dit zijn verlichte 'all weather'-banen, zodat - bijzondere omstandigheden daargelaten - het gehele jaar kan worden gespeeld. Centraal op het park staat het paviljoen, dat naast een gezellige bar met terras, voorzien is van kleedruimtes, toilletten en douches. 

TVB heeft een fraai eigen complex in Vught-Zuid op het sportpark Bergenshuizen, aan de rand van de wijk ‹De Vughtse Hoeven›. Op het park is er voldoende eigen parkeerruimte voor fietsen en auto's.

Het recreatieve tennis en padel staat centraal in de vereniging, waarbij momenteel zo’n 1.200 leden zijn aangesloten. Van deze leden zijn ca. 150 junior-leden.
Wie lid wil gaan worden, kan een aanmeldingsformulier invullen op de website.

Gedurende het hele jaar worden er vele activiteiten georganiseerd, zoals clubkampioen schappen, interne competities, eendaagse toernooien en bijkomende activiteiten als bijvoorbeeld kaartavonden. De vereniging is mede bekend door het negendaagse open Bavaria Toernooi, dat jaarlijks in de zomer wordt georganiseerd. Ieder jaar weer trekt dit gezellige toernooi veel deelnemers uit de regio en veel toeschouwers die onderdeel willen zijn van deze gezelligheid. Daarnaast kennen we sinds enkele jaren het Open Enkeltoernooi, met spelers van zeer hoog niveau, dat zich eveneens in een zeer grote belangstelling kan verheugen.
Jaarlijks wordt samen met andere Vughtse verenigingen, waaronder Wolfsbosch, Woburn en Helvoirt, het Vughts Parkentoernooi georganiseerd, dat per toerbeurt bij een van de verenigingen wordt gehouden. Ook voor de junioren wordt eenzelfde toernooi georganiseerd in de vorm van de Vughtse Jeugdkampioenschappen.

TVB is aangesloten bij de KNLTB en draait dan ook met veel junioren en senioren teams mee in de officiële tennis- en padelcompetitie.
De vereniging beschikt over gediplomeerde tennis- en padeltrainers. De tennistrainingen kennen twee periodes: de zomertraining van april tot en met september en de wintertraining van oktober tot en met februari. De druk bezochte padeltrainingen kennen 4 periodes per jaar, waarbij 1 cyclus bestaat uit 11 lessen.