Algemene informatie

De vereniging is opgericht op 9 februari 1979.

De Statuten van onze vereniging zijn vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 29 november 1979. Tijdens deze ledenvergadering is ook het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. In de algemene ledenvergadering van 15 februari 2006 zijn twee artikelen van de Statuten (betreffende de benoeming van ereleden en leden van verdienste) gewijzigd. Op 24 oktober 2023 heeft er een algehele statutenwijziging plaatsgevonden. De naam van de vereniging is gewijzigd in TV Bergenshuizen Tennis en Padel.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn in te zien op onze website onder documenten. Het verenigingsseizoen loopt van 1 januari t/m 31 december.

Tennisvereniging Bergenshuizen (TVB) is één van de vijf in Vught gevestigde tennisverenigingen. TVB heeft een fraai eigen complex in Vught-zuid, op het sportpark Bergenshuizen, aan de rand van de wijk ‹De Vughtse Hoeven›.
TVB beschikt over 10 verlichte kunstgrasbanen en 4 padelbanen. Centraal op het park staat het paviljoen dat, naast een gezellige bar, is voorzien van kleedruimtes, toiletten en douches.

   

Op ons park is voldoende parkeerruimte voor fietsen en auto’s. Door de aanwezigheid van kunstgras en baanverlichting kan er, bijzondere omstandigheden daargelaten, het hele jaar worden gespeeld.

Het recreatieve tennis en padel staat centraal bij onze club, waarbij momenteel zo’n 1.225 leden zijn aangesloten. Van deze leden zijn 170 junior.
Zowel seniorleden als junior- leden kunnen direct lid worden en gedurende het seizoen instromen. Wie lid wil worden, kan een aanmeldingsformulier invullen op de website.

Gedurende het hele jaar worden er vele activiteiten georganiseerd, zoals clubkampioen schappen, interne competities, eendaagse toernooien en bijkomende activiteiten als bijvoorbeeld kaartavonden. De club is mede bekend door het negendaagse open Bavariatoernooi, dat jaarlijks in de zomer wordt georganiseerd. Ieder jaar weer trekt dit gezellige toernooi veel deelnemers en toeschouwers. Daarnaast kennen we sinds enkele jaren het Open Enkeltoernooi, dat zich in een zeer grote belangstelling kan verheugen.
Jaarlijks wordt met andere Vughtse verenigingen, waaronder Wolfsbosch, Woburn en Helvoirt, het Vughts Parkentoernooi georganiseerd, dat per toerbeurt bij een van de verenigingen wordt gehouden. Ook voor de junioren wordt eenzelfde toernooi georganiseerd in de vorm van de Vughtse Jeugdkampioenschappen.

TVB is aangesloten bij de KNLTB en draait dan ook met veel teams mee in de officiële tenniscompetitie, zowel met junioren als met senioren.
De club beschikt over gediplomeerde trainers. De drukbezochte tennistraining kent twee periodes: de zomertraining van april tot en met september en de wintertraining van oktober tot en met februari. Padeltraining wordt gegeven in 4 cycli per jaar, waarbij 1 cyclus bestaat uit 11 lessen.