AED en cursus bij TVB

TVB beschikt over een AED-apparaat, dat - mits het park is geopend - door de leden te bereiken is in de hal van het paviljoen (óók als de bar niet geopend is!). Deze heeft in de afgelopen jaren zijn waarde al meerdere malen bewezen bij succesvolle reanimaties op en om ons sportpark. Dus schroom niet om in geval van twijfel de AED te gaan gebruiken.

Meer informatie over achtergrond en gebruik vind je hier.

Jaarlijks biedt de vereniging haar leden een AED- (herhalings)cursus aan voor het gebruik van dit apparaat, in combinatie met een klassieke reanimatie.