Blessurepreventie bij TVB

Leden van TVB worden op diverse manieren geïnformeerd op het gebied van blessurepreventie, zoals via deze website, via de trainers en via de (jeugd)vrijwilligers. Aandacht voor een goede warming-up staat daarin voorop en aanvullend geldt de etiquette in het tennis voor het waarschuwen voor losliggende of overkomende ballen.

Mocht er toch sprake zijn van een blessure is er de mogelijkheid tot in contact komen met FysioFit Vught, een deskundige praktijk die ook als sponsor verbonden is aan onze vereniging.