Reglement baanreservering

 1.  Voor elk gebruik van tennis- of padelbanen bij TV Bergenshuizen dient door leden een reservering gedaan te worden in het daarvoor geldende systeem (met uitzondering van trainingen, competities, toernooien en activiteiten, waarvoor de vereniging of de trainer(s) de banen reserveren).
 2. Voor reserveringen van tennis- en padelbanen wordt één van de volgende twee opties gebruikt:
  -  De online optie via de KNLTB ClubApp/website TVB met een persoonlijk account, of
  -  De fysieke optie via het scherm (kiosk) in de gang van het paviljoen met een KNLTB ledenpas.
  Alle leden die de contributie hebben voldaan en voldoende bardiensten hebben ingevuld (of in het geheel hebben afgekocht) krijgen een inlog voor de account op de KNLTB ClubApp/website TVB en een KNLTB ledenpas.
 3. Bij gebruik van de KNLTB ClubApp/website TVB kan een reservering gedaan worden vanaf exact 170 uur tot 30 minuten vóór de gewenste starttijd. Tot 5 minuten voor aanvang kunnen ook wijzigingen aan een reeds geplaatste reservering gedaan worden. Indien een reservering niet door kan gaan dan dient deze altijd in het systeem geannuleerd te worden (mogelijk tot 5 minuten voor aanvang). Bij reservering via het scherm in het paviljoen kan alleen ter plekke een reservering gedaan worden. De eerste punten van dit artikel zijn dan niet van toepassing.
 4. In de KNLTB ClubApp/website TVB zijn de speeltijden ingedeeld in blokken van vaste speelduur (60 of 75 minuten) en vaste begintijden. Banen kunnen dagelijks bespeeld worden, tussen 9.00 en 23.00 uur (bij toernooien, competitie en activiteiten kan hier van afgeweken worden). Jeugdleden tot 12 jaar kunnen na 19.00 uur geen baan meer reserveren. Bij reservering via het scherm in het paviljoen wordt de eerstvolgende vrije of vrijkomende baan gekozen met een vaste speelduur (45 minuten per reservering voor 3 of 4 personen en 30 minuten voor 2 personen).
 5. Bij elke reservering moeten alle betrokken spelers/speelsters aangemeld zijn in het in gebruik zijnde systeem. Eventuele last minute wijzigingen in de samenstelling dienen bijgewerkt te zijn voor aanvang.
 6. Alle betrokken spelers/speelsters hebben of een geldig lidmaatschap bij TVB of worden als introducé(e) meegenomen door een lid van TVB (voor verdere details zie onderstaande Introductieregeling).
 7. Een reservering van een tennis- of padelbaan kan gedaan worden met minimaal twee en maximaal vier spelers/speelsters.
 8. Bij gebruik van de KNLTB ClubApp/website TVB kan ieder lid van TVB twee reserveringen per dag doen – een reservering vóór en een reservering ná 14.30 uur. Om alle leden voldoende in de gelegenheid te stellen om aan spelen toe te komen is het aantal reserveringen per week per lid gemaximeerd (bij gebruik van het systeem middels de KNLTB.Club).
 9. Het bestuur en sportzaken zijn gerechtigd om voor kortere of langere tijd andersluidende regelingen in te voeren en passende maatregelen te treffen bij overtreding van dit reglement. 

Introductieregeling