Inschrijven als vrijwilliger bij TVB

Het verenigingsleven in Nederland kan niet zonder vrijwilligers, want vrijwilligers houden de vereniging draaiende. Voldoende gemotiveerde vrijwilligers beschikbaar hebben is dan ook van essentieel belang voor elke vereniging. Dit is voor onze tennis- en padelverenigingen natuurlijk niet anders. Niet voor niets heeft de vereniging daarom de slogan ‘TVB zijn we samen!’ 

Gelukkig zijn er bij TVB heel veel mensen die een deel van hun vrije tijd besteden aan allerlei vrijwilligers taken. Denk hierbij aan het begeleiden van de verschillende competitieploegen van de jeugd, het toewijzen in trainingsgroepen, het regelen van de competities, maar ook het organiseren van toernooien, evenementen en het ondersteunen van de verantwoordelijke bestuursleden in de uitvoering van diverse taken. 

Velen gingen je al voor en hebben zitting genomen in een commissie, zijn functionaris, of werken mee aan de organisatie van gezellige evenementen of onderhoudsactiviteiten aan park of paviljoen. Ook al heb je in het verleden uw steentje bijgedragen, de hulp en energie blijft ook nu in de toekomst meer dan welkom. Meld je aan om een handje te helpen!

Als je ook graag een ‘steentje wilt bijdragen’ en een vrijwilligerstaak zou willen uitvoeren bij TVB, dan kun je altijd terecht bij het bestuur. De bestuursleden bekijken vervolgens samen met jou wat je wilt en de tijd die je hieraan zou willen gaan besteden, welke rol je - passend binnen het aannamebeleid - bij onze vereniging kunt vervullen. 

Vrijwilligerswerk is niet alleen noodzakelijk, het is ook erg leuk. Het schenkt je bevrediging, maar je leert ook meer mensen binnen de vereniging kennen en het verstevigt de betrokkenheid met de club en tussen de leden onderling. De vereniging is blij met jouw inzet voor TVB en afhankelijk van de taak en de hoeveelheid uren die daarvoor nodig zijn, zal het bestuur dit waarderen met een vrijstelling van bardiensten en mogelijk ook nog met een uitnodiging om deel te nemen aan de jaarlijkse vrijwilligersdag/avond. Schroom daarom niet en meld je aan om vrijwilliger te willen gaan worden van TVB. Klik voor aanmelding op de afbeelding hieronder; een bestuurslid neemt dan contact met je op.