Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij TVB

Alle (betaalde) trainers aangesteld bij TVB hebben een VOG kunnen tonen bij hun aanstelling en periodiek (eens in 5 jaar) wordt dit herhaald. Daarnaast hebben alle vrijwilligers die in contact komen met onze jeugdleden (<18 jaar) eveneens een VOG getoond. Nieuwe vrijwilligers wordt een VOG gevraagd alvorens zij actief worden.