Bestuur en kader

De vereniging kent een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het algemeen bestuur (kortweg: het bestuur) wordt gevormd door het dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitter (of diens vervanger) van elke discipline.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal met een minimum van zeven leden. Het bestuur regelt het reilen en zeilen van de vereniging en draagt zorg voor de continuïteit van het verenigingsleven. Het bestuur maakt plannen, legt die voor aan de algemene ledenvergadering en na goedkeuring draagt zij zorg voor de uitvoering ervan. Basis voor het bestuurlijk handelen is het algemeen beleidsplan van de vereniging. 

Samenstelling van het bestuur:

 

       
Voorzitter Secretaris Penningmeester Paviljoen
John van  Herk Vacature Martijn Gerbrands René van Geene
       
Sportzaken Parkbeheer Sponsoring
Stef van Ham Jan Vissers Hans Schuurmans
     

 

U kunt het bestuur, de disciplines en de diverse functionarissen per e-mail bereiken. Hieronder treft u een overzicht aan van de e-mail adressen.

Bestuur Vragen aan het Bestuur
Ledenadministratie Vragen over het lidmaatschap
Sponsoring Vragen over sponsoring
Communicatie Vragen over communicatiezaken
Sportzaken Vragen over Tenniszaken & Toernooien
Jeugdactiviteiten Vragen over Jeugd-Activiteten
Paviljoen Vragen over activiteiten in/rond het paviljoen
Bardienst Vragen over je bardienst
Werving en Behoud Vragen over werving en behoud
Padel Vragen over Padel  
Competitie Vragen over externe competitie  
Training Vragen over de training