Bestuur en commissies

De vereniging kent een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het algemeen bestuur (kortweg: het bestuur) wordt gevormd door het dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitter (of diens vervanger) van elke organisatorische commissie.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal met een minimum van zeven leden. Het bestuur regelt het reilen en zeilen van de vereniging en draagt zorg voor de continuïteit van het verenigingsleven. Het bestuur maakt plannen, legt die voor aan de algemene ledenvergadering en na goedkeuring draagt zij zorg voor de uitvoering ervan. Basis voor het bestuurlijk handelen is het algemeen beleidsplan van de vereniging. Doordat de commissies via hun voorzitter zijn vertegenwoordigd in het bestuur houden we de lijnen binnen de vereniging kort.

Samenstelling van het bestuur:

 

       
Voorzitter Secretaris Penningmeester Paviljoen
John van  Herk Iris Timmermans Anne-Marie Scheffers Jacco de Koning
       
Technische commissie Parkbeheer Sponsoring
Jan Bloo Jan Vissers Hans Schuurmans
     

 

U kunt het bestuur, de commissie’s en de diverse functionarissen per e-mail bereiken. Hieronder treft u een overzicht aan van de e-mail adressen.

Bestuur Vragen aan het Bestuur
Ledenadministratie Vragen over het lidmaatschap
Communicatie Vragen over communicatiezaken
Senioren Commissie (TC) Vragen over Tenniszaken & Toernooien
Jeugd Commissie Vragen over Jeugd-Activiteten
Paviljoen Commissie Vragen over activiteiten in/rond het paviljoen
Werving en Behoud Vragen over werving en behoud
Padel Vragen over Padel  
Competitie Vragen over externe competitie  
Training Vragen over de training