Tijdelijke ledenstop senioren (18+) TVB

17 april 2024


Tijdelijke ledenstop voor nieuwe seniorleden (per 13 april)
 
In verband met de vertraging in de uitbreiding van de padelbanen van vier naar acht banen* heeft het bestuur van TVB besloten een tijdelijke ledenstop in te voeren voor seniorleden (18+). De animo voor vrij spelen in de piekuren, eendaagse activiteiten, training en het spelen van competitie blijft voor padel onverminderd groot. In de huidige situatie moeten daarom leden teleurgesteld worden door uitloting en een beperking in het aantal speelmomenten per week.
 
Dit betekent dat alle senioren (18+) met interesse om tennis en/of padel te spelen bij TVB zich wel kunnen aanmelden, maar vooralsnog op een wachtlijst worden geplaatst. Zodra de vier nieuwe padelbanen zijn opgeleverd, worden de personen op de wachtlijst op volgorde van aanmelding alsnog lid. Pas dan krijgen zij de dan geldende rechten om tennis en padel te beoefenen bij TVB. Dit gebeurt op een door het bestuur te bepalen moment en in een te bepalen aantal, met het oog op het controleren van de baandruk in de nieuwe situatie.
Lopende deze maatregel is het eveneens niet mogelijk/toegestaan om introducés mee te laten spelen op de banen van TVB, ook niet in de daluren. 
 
Deze maatregel wordt breed genomen, omdat TVB conform de statuten en het huishoudelijk reglement geen onderscheid maakt in lidmaatschap voor tennis of padel. Bij TVB kan en mag ieder lid zowel tennis als padel beoefenen. Om die reden kunnen en willen we geen onderscheid maken tussen (nieuwe) leden die tennis en/of padel willen beoefenen.
 
Jeugd (tot 18 jaar) kan, voor zowel tennis als padel, zich nog altijd zonder beperkingen aanmelden als lid van TVB. Na afronding van dat proces kunnen zij direct gebruik maken van de banen van TVB alsmede ook deelnemen aan training, competitie en activiteiten (na afstemming met betrokken disciplines en organisaties). Na het bereiken van de leeftijd van een seniorlid (18+) zullen deze rechten niet komen te vervallen, ook niet als bovengenoemde regeling met beperking nog geldt.
 
 
* Op dit moment nemen we extra tijd om kritisch te kijken naar de geluidsnorm en de daarin gehanteerde geluidsniveaus (met name van het brongeluid: het contact tussen racket en bal). Er zijn immers rapporten van soortgelijke situaties in andere regio’s/plaatsen waarin wordt uitgegaan van een iets lager niveau van brongeluid dan vermeld in de algemene geluidsnorm en ook gehanteerd in onze situatie tot op heden. Ons streven is om daarmee de kosten van geluidswerende maatregelen (van meer dan €100.000) in ieder geval (flink) te reduceren en mogelijk zelfs volledig te voorkomen. Een meer uitgebreide update volgt binnenkort in de nieuwsbrief.

Nieuwscategorieën