Wachtwoord wijzigen Afhangbord

Wij willen u graag op het volgende wijzen: u bent in het bezit van een logincode en een wachtwoord voor de KNLTB Afhangbord website. U heeft deze gegevens onder andere nodig voor het invullen van bardiensten, voor het raadplegen van de ledenlijst en het bekijken van de actuele baanbezetting.

Helaas is gebleken dat de meeste leden hun wachtwoord niet of nauwelijks wijzigen. Dit is in deze tijd niet verstandig. Wij bevelen u dan ook met klem aan om uw wachtwoord te wijzigen, nu er met de start van het seizoen weer volop van het Afhangbord gebruik gemaakt wordt. Het wijzigen van het wachtwoord is eenvoudig te doen via afhangbord.nl.

Instructie:
1. Ga naar afhangbord.nl
2. Login met uw KNLTB nummer of uw e-mailadres, en uw wachtwoord
3. Klik op profiel links boven in beeld
4. Verander uw wachtwoord en bevestig dit nogmaals
5. Klik op Gegevens opslaan
6. Klik links boven in beeld (naast uw pasfoto) op uitloggen

Hartelijk dank voor uw medewerking.