LESREGLEMENT **PADEL-BRABANT**

Als onderdeel van de padeltrainingen zoals gegeven bij TV Bergenshuizen

Artikel 1. Indien door weersomstandigheden een les komt te vervallen is de volgende inhaalregeling van toepassing: 2x uitval = 1 inhaalles met een maximum van 2 inhaallessen.

Artikel 2. Wanneer voor aanvang van de les de trainer niet heeft afgebeld en op het antwoordapparaat niet staat aangegeven dat het park gesloten is dienen de leerlingen altijd aanwezig te zijn bij aanvang van de padelles.

Artikel 3. Een standaard padelles van 1 uur bestaat uit 50 minuten padelonderricht en 10 minuten pauze voor de trainer, deze zijn op het einde van de les vrij in te delen. Bij elke andere duur van een les dient de pauze naar ratio te worden berekend. Deze dient dan ook op het einde van de les gepland te worden.

Artikel 4. De trainer mag de leerlingen maximaal 15 minuten op het park houden voordat zij op vrijwillige basis naar huis mogen (Bij les van 50 minuten).

Artikel 5. Wanneer een trainer daadwerkelijk 45 minuten padelonderricht les heeft kunnen geven (bij les van 60 minuten) wordt deze les volledig beschouwt als gegeven. Hierin tellen de 10 minuten die de trainer tijdens de les vrij mag besteden niet mee. De trainer kan er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van deze 10 minuten.

Artikel 6. Indien een les vervalt om reden van ziekte/verhindering van de train(st)er, wordt deze les in zijn geheel ingehaald na de laatste les van betreffende cyclus. Indien de train(st)er voor langere tijd is uitgeschakeld tracht de trainingsorganisatie een vervanger te plaatsen. De vervangende train(st)er is een gelicenceerde Padeltrainer.

Artikel 7. Lessen die uitvallen vanwege officiële feestdagen worden in zijn geheel ingehaald, of er wordt een alternatieve afspraak gemaakt in overleg met de cursisten.

Artikel 8. Indien de cursist om persoonlijke redenen de les/lessen niet kan volgen word(en) deze les/lessen beschouwt als te zijn vervallen en komen derhalve niet voor inhalen in aanmerking.

Artikel 9. Padel-Brabant draagt zorg voor aanwezigheid van voldoende en deugdelijke trainingspadelballen tijdens de lessen. Voor beginners zal TVB leenrackets aan Padel-Brabant en de cursisten ter beschikking stellen.

Artikel 10. Bij ziekte of neerslag dient de trainer zelf de groepen af te bellen/appen. Hiervoor kan hij leerlingen verzoeken hem hierbij te helpen of gebruik maken van een bellijst/telefoonboom.

Artikel 11. Bij neerslag in vast vorm, vorst en opdooi dienen de leerlingen zelf te informeren of het park open is door te bellen naar het antwoordapparaat van TVB (073-6560837) of te kijken op de site www.tvb.nl .

Artikel 12. De inhaallessen worden gegeven na de trainingscyclus. Indien een inhaalles komt te vervallen door weersomstandigheden dan wordt geacht deze les definitief te zijn komen te vervallen en komt dus niet voor inhalen in aanmerking.

Artikel 13. Afmelden van volledige deelname aan training kan alleen voor de laatste inschrijfdatum. Over lessen gemist door medische redenen kan er na overleg van een medische verklaring worden besloten restitutie te verlenen van maximaal 50% over deze gemiste lessen. Aanvraag dient te gebeuren middels een mail naar trainingscoordinator@tvb.nl

Voor vragen en/of opmerkingen betreffende lesaspecten kunt u in contact treden met uw trainer. Voor overige zaken met betrekking tot de padeltraining kunt u terecht bij de trainingscoördinator.

Dit lesreglement is opgesteld tbv de padellessen te geven door Padel-Brabant voor de periode oktober t/m december 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.