Blessureregeling

Leden die minimaal zes maanden niet kunnen tennissen en of padellen door ziekte of blessure, kunnen restitutie van contributie aanvragen. De restitutie vindt plaats na afloop van het kalenderjaar, naar rato, met een maximum van negen maanden.

Je moet minimaal twaalf maanden lid zijn. Van het terug te betalen bedrag wordt naar rato de bondsbijdrage afgetrokken. Dit is een maandbedrag van € 2,00.
De regeling geldt per verenigingsjaar.

Het verzoek tot terugbetaling dient uiterlijk op 1 januari bij de penningmeester te worden ingediend. Dit kan via [email protected]