Tarieven

Tarievenoverzicht 2017

Contributie lidmaatschap:  
Senioren € 132,–
Junioren (geboren: 2001  t/m 2005) € 90,–
Minioren (geboren: 2006 t/m 2010) € 78,–
Inimini’s (geboren: 2011 en 2012) € 48,–
Studenten € 66,– 
Contributie wachtende leden:
Senioren € 10,–
Junioren € 6,–
Entreegeld nieuwe leden:  
Senioren € 25,–
Junioren € 15,–
Bardiensttarieven:  
Afkoopbedrag bardienst € 100,–
Boete verzuim  bardienst (per bardienst) € 35,–
Aan senioren, geboren in 1995 of eerder wordt tezamen met de contributie borg in het kader van de bardienstregeling in rekening gebracht, tenzij de borgsom reeds in een voorgaand jaar is voldaan en men het afgelopen seizoen aan zijn bardienstverplichtingen heeft voldaan.  

€ 23,–

Trainingstarieven per half jaar  Klik hier