privacywet

Privacywet klacht

Klacht indienen schending privacy

 

Verzending

Privacywet opvragen gegevens

Opvragen gegevens uit de database

 

Verzending

Privacywet verwijderen gegevens

Verwijderen gegevens uit de database

 

Verzending

Privacyverklaring TVB

Tennisvereniging Bergenshuizen moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

De gegevens die u aan ons ter beschikking stelt met uw inschrijving worden gedeeld met de KNLTB omdat u op dat moment ook lid wordt van de KNLTB.
De KNLTB gebruikt deze gegevens om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van de faciliteiten die door de KNLTB worden aangeboden.

Wij slaan uw gegevens op om te zorgen dat u ongestoord gebruik kunt maken van de faciliteiten van Tennisvereniging Bergenshuizen, zoals gebruik van de tennisbanen en het betalen met uw clubpas in het paviljoen.
Daarnaast worden uw gegevens gebruikt in de administratie van Tennisvereniging Bergenshuizen om de financiële verplichtingen vast te kunnen leggen.

Bij opzegging worden uw gegevens op uw verzoek uit onze systemen verwijderd en dringen wij er bij de KNLTB op aan dat zij de gegevens uit de database van Tennisvereniging Bergenshuizen gaat verwijderen. Uit de financiële administratie worden uw gegevens verwijderd na afloop van de wettelijke bewaartermijn.

Mocht u inzicht willen hebben in de opgeslagen gegevens, dan is een verzoekformulier hiervoor op de website aanwezig.

Mocht u klachten hebben over het gebruik van uw gegevens, dan is een klachtenformulier op de website aanwezig. U wordt uiteraard geïnformeerd over de afhandeling van uw klacht.
Mocht u na overleg ontevreden zijn over de afhandeling van uw klacht dan kunt u contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens. Dit kan via telefoonnummer 088-1805250.

Tennisvereniging Bergenshuizen,
Vught, 25 mei 2018

Privacyformulier AVG

Toestemming nieuwe privacywet

 

Verzending

Privacywet

Beste tennisvrienden,

Zoals inmiddels uit de vele media aandacht wel bekend mag zijn, is ook de Tennisvereniging Bergenshuizen met ingang van 25 mei verplicht om aan de nieuwe privacywet te voldoen.

Zoals velen van jullie weten, staan op onze website ook veel foto’s van onze evenementen en maken we gebruik van een webcam. Met ingang van 25 mei mag dit niet meer zonder jullie toestemming, of bij kinderen onder de 18 jaar, zonder toestemming van de ouders.

Wij hebben jullie dan ook een mail gestuurd met het verzoek om ons toestemming te verlenen om deze foto’s te mogen blijven plaatsen en op de website de beelden van de webcam te laten zien.

Het bestuur hoopt dat jullie de toestemming zo snel mogelijk aan ons terugsturen.

Namens het bestuur

Anne-Marie Scheffers