Padel

Padeltraining bij TvB

Vanaf oktober 2019 wordt er door Padel Brabant training gegeven op Tennisvereniging Bergenshuizen.
Het inschrijfformulier voor de cursus die in oktober 2019 begint is hieronder te vinden.

Meer informatie over de opzet van de training:

  • 8 lessen van 60 minuten per cursus.
  • Mogelijkheid om te lessen op donderdag van 16:00 – 23:00 en op zaterdag van 09:00 – 14:00.
  • Je kunt inschrijven voor een groep met 4 personen.
    Kosten voor een groep met 4 personen: €113,- p.p.
  • Als je met een ander aantal personen wil trainen, neem dan contact met TVB op.
  • De kans dat je geplaatst kunt worden is groter als je met meerdere personen inschrijft. Natuurlijk mag je ook alleen inschrijven, dan gaan wij ons best doen om je bij een geschikte groep te plaatsen!
  • Je kunt alleen les volgen als je lid bent van Tennisvereniging Bergenshuizen.

Belangrijke data:

De inschrijving is momenteel open en sluit op 15 september om 23:59. Uiterlijk in de week van 23 september hoor je meer over de indeling van de lessen.

De lesdata zijn als volgt:
Donderdag 3 – 10 – 24 – 31 oktober, 7 – 14 – 21 en 28 november.
Zaterdag 5 – 12 – 26 oktober, 2 – 9 – 16- 23 en 30 november.

Padeltraining door Padel Brabant

In juli hebben wij jullie geïnformeerd over de nieuwe trainer Jeroen van der Sman. Daarna zijn we verder gaan zoeken naar een of meer nieuwe padeltrainer(s). We hebben heuglijk nieuws, het is gelukt!

Vanaf oktober starten we met een nieuwe lescyclus voor Padel. Deze trainingen worden verzorgd door

Padel Brabant is een jaar geleden gestart en verzorgt inmiddels bij meerdere verenigingen de padellessen. Ze hebben bij de opening van onze padelbanen ook de demonstratiewedstrijd verzorgd. Het trainersteam bestaat uit het trio Tess van Dinteren, Joost Raamsdonk en Lotte van Breemen. Tess is lid van het Nederlands Damesteam! Lees meer Padeltraining door Padel Brabant

LESREGLEMENT **PADEL-BRABANT**

Als onderdeel van de padeltrainingen zoals gegeven bij TV Bergenshuizen

Artikel 1. Indien door weersomstandigheden een les komt te vervallen is de volgende inhaalregeling van toepassing: 2x uitval = 1 inhaalles met een maximum van 2 inhaallessen.

Artikel 2. Wanneer voor aanvang van de les de trainer niet heeft afgebeld en op het antwoordapparaat niet staat aangegeven dat het park gesloten is dienen de leerlingen altijd aanwezig te zijn bij aanvang van de padelles.

Artikel 3. Een standaard padelles van 1 uur bestaat uit 50 minuten padelonderricht en 10 minuten pauze voor de trainer, deze zijn op het einde van de les vrij in te delen. Bij elke andere duur van een les dient de pauze naar ratio te worden berekend. Deze dient dan ook op het einde van de les gepland te worden.

Artikel 4. De trainer mag de leerlingen maximaal 15 minuten op het park houden voordat zij op vrijwillige basis naar huis mogen (Bij les van 50 minuten).

Artikel 5. Wanneer een trainer daadwerkelijk 45 minuten padelonderricht les heeft kunnen geven (bij les van 60 minuten) wordt deze les volledig beschouwt als gegeven. Hierin tellen de 10 minuten die de trainer tijdens de les vrij mag besteden niet mee. De trainer kan er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van deze 10 minuten.

Artikel 6. Indien een les vervalt om reden van ziekte/verhindering van de train(st)er, wordt deze les in zijn geheel ingehaald na de laatste les van betreffende cyclus. Indien de train(st)er voor langere tijd is uitgeschakeld tracht de trainingsorganisatie een vervanger te plaatsen. De vervangende train(st)er is een gelicenceerde Padeltrainer.

Artikel 7. Lessen die uitvallen vanwege officiële feestdagen worden in zijn geheel ingehaald, of er wordt een alternatieve afspraak gemaakt in overleg met de cursisten.

Artikel 8. Indien de cursist om persoonlijke redenen de les/lessen niet kan volgen word(en) deze les/lessen beschouwt als te zijn vervallen en komen derhalve niet voor inhalen in aanmerking.

Artikel 9. Padel-Brabant draagt zorg voor aanwezigheid van voldoende en deugdelijke trainingspadelballen tijdens de lessen. Voor beginners zal TVB leenrackets aan Padel-Brabant en de cursisten ter beschikking stellen.

Artikel 10. Bij ziekte of neerslag dient de trainer zelf de groepen af te bellen/appen. Hiervoor kan hij leerlingen verzoeken hem hierbij te helpen of gebruik maken van een bellijst/telefoonboom.

Artikel 11. Bij neerslag in vast vorm, vorst en opdooi dienen de leerlingen zelf te informeren of het park open is door te bellen naar het antwoordapparaat van TVB (073-6560837) of te kijken op de site www.tvb.nl .

Artikel 12. De inhaallessen worden gegeven na de trainingscyclus. Indien een inhaalles komt te vervallen door weersomstandigheden dan wordt geacht deze les definitief te zijn komen te vervallen en komt dus niet voor inhalen in aanmerking.

Artikel 13. Afmelden van volledige deelname aan training kan alleen voor de laatste inschrijfdatum. Over lessen gemist door medische redenen kan er na overleg van een medische verklaring worden besloten restitutie te verlenen van maximaal 50% over deze gemiste lessen. Aanvraag dient te gebeuren middels een mail naar trainingscoordinator@tvb.nl

Voor vragen en/of opmerkingen betreffende lesaspecten kunt u in contact treden met uw trainer. Voor overige zaken met betrekking tot de padeltraining kunt u terecht bij de trainingscoördinator.

Dit lesreglement is opgesteld tbv de padellessen te geven door Padel-Brabant voor de periode oktober t/m december 2019.

Padel XL

Projectteam “Padel XL”: integratie en ontwikkeling padel binnen TVB

Tijdens de ALV van 21 februari jl. werd vanuit de leden de zorg uitgesproken over de positie en ontwikkeling van padel binnen de vereniging. Sinds de padelbanen er liggen, zijn deze weliswaar goed bezet, maar ontbreekt het nog aan een structurele integratie van padel in de visie, het beleid, de structuur en de activiteiten van de vereniging. Iets wat nodig is om de ledengroei, die met de komst van de padelbanen beoogd wordt, te realiseren.

Een stemming onder de leden tijdens de ALV gaf aan dat de leden vinden dat TVB nu een tennis- en padelvereniging is en dat het beleid, de communicatie en de activiteiten ook op beide onderdelen (tennis en padel) gericht moeten zijn.

Larissa Jutten, Frank Vervoort en Gertjan de Beer hebben aan het bestuur hun hulp aangeboden door zitting te nemen in een projectteam dat de handschoen oppakt om een visie en actieplan rondom padel te ontwikkelen. Inmiddels heeft er een overleg plaatsgevonden en heeft het bestuur dit initiatief omarmd. De opdracht aan het projectteam, dat naam “Padel XL” heeft meegekregen, is in hoofdlijnen de volgende:
Uitwerken van een visie op padel binnen TVB (positie van padel / doelstellingen);
Uitwerken van een actieplan (communicatieplan en activiteitenplan) om de doelen te bereiken;
Acties uit het actieplan initiëren en integreren in de bestaande commissiestructuur.
Team Padel XL is een werkgroep die in nauwe afstemming met het bestuur te werk gaat. Het is, voor alle duidelijkheid, geen ‘padelcommissie’ die alle padelactiviteiten binnen TVB gaat organiseren. De werkgroep zal nadat de visie en het actieplan is ontwikkeld, deze uitdragen binnen de bestaande commissies (SC, JC etc.), zodat de acties binnen de bestaande commissiestructuur verder kunnen worden opgepakt. Op het moment dat padel voldoende in het beleid, de structuur en de activiteiten van de vereniging is geïntegreerd, zal het projectteam worden opgeheven.

Team Padel XL zal periodiek via de bekende kanalen (website, nieuwsflits e.d.) verslag uitbrengen van de voortgang en de ontwikkelingen.

Mocht je ideeën hebben voor nieuwe padelactiviteiten en zelf ook een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming ervan (zonder direct ‘vast’ in een commissie te hoeven plaatsnemen), dan hoort Team Padel XL graag van je. Je kunt hiervoor contact opnemen met Larissa Jutten (mail) of 06-29355382.

Padel laddercompetitie

START NIEUW SEIZOEN PER 1 APRIL

Het eerste seizoen van de TVB padel laddercompetitie zit er bijna op. De laatste partijen worden eind maart gespeeld en dan wordt de eindstand opgemaakt. Bijna 40 koppels (oftewel 80 leden) streden van november tot en met maart elke twee weken om de eer en/of gebruikten de partijen om hun padel skills verder te ontwikkelen. Er werden spannende partijen gespeeld, heroïsche overwinningen geboekt, dramatische nederlagen geleden en vooral ook veel nieuwe contacten opgedaan. De laddercompetitie mag dan ook gerust een succes worden genoemd!

Met ingang van 1 april a.s. start het nieuwe seizoen van de padel laddercompetitie. Het seizoen loopt door tot en met september. Dit nieuwe seizoen staat de ladder open voor zowel senioren als ook voor de oudere jeugd (vanaf middelbare school).

Lees meer Padel laddercompetitie

Nieuw: padel laddercompetitie

Padelliefhebbers en geïnteresseerden opgelet: met ingang van heden lanceren we de TVB PADEL LADDER!Gerelateerde afbeelding

Lijkt het je leuk om padel te spelen tegen andere TVB leden van vergelijkbaar niveau? Met iedere twee weken een andere tegenstander? Op een moment dat het jou en je tegenstanders uitkomt? Met als inzet je padelskills verder te verbeteren, of eeuwige roem te verdienen door aan het eind van het seizoen zo hoog mogelijk te eindigen op de ladderranking? Trek dan die stoute schoenen aan, voorkom een winterslaap en schrijf je nu in via http://clubladder.nl/tvbpadel. Lees meer Nieuw: padel laddercompetitie

Padel: de baan op!

De padelbanen liggen vanaf augustus klaar voor leden en niet-leden om bespeeld te worden! Voor niet-leden geldt uiteraard de introductieregeling. 
Het dragen van horloges en het spelen met tennisrackets op de padelbanen is niet toegestaan (spreek elkaar daar op aan als je dit ziet). Het kan de glazen wanden namelijk flink beschadigen. Voor de overige regels (niet roken/geen kauwgum) is een bord op de padelbanen aanwezig.

Lees meer Padel: de baan op!

Padelrackets en padelballen

Padel wordt gespeeld met een racket van grafiet, carbon of fiber. Het bevat een ongelimiteerd aantal gaten en een koord om het racket aan de pols vast te maken. Het racket heeft een maximale lengte van 45,5 centimeter en een maximale breedte van 24 centimeter. Rackets kunnen variëren in vorm, gewicht en basismateriaal. Afhankelijk van de leeftijd en het niveau van een speler kun je bepalen welk racket het beste bij je past. Er zijn 3 basisvormen: Lees meer Padelrackets en padelballen

Padel spelregels

  • Padel wordt met vier personen als dubbelspel gespeeld op een baan van 10×20 meter (kleiner dan een tennisbaan) met een omheining van glas en hekwerk. Elke speelhelft (10×10 meter), gescheiden door een net, is verdeeld in twee servicevakken en een achterveld.
  • De spelregels van padel lijken veel op de spelregels van tennis. De bal moet over het net en in het vak van de tegenstanders worden geslagen. Bij padel maken de wanden onderdeel uit van het spel en dat zorgt voor een extra dynamiek.

Lees meer Padel spelregels