Leden

Blessureregeling

Leden die minimaal zes maanden niet kunnen tennissen door ziekte of blessure, kunnen restitutie van contributie aanvragen. De restitutie vindt plaats naar rato, met een maximum van negen maanden.

Je moet minimaal twaalf maanden lid zijn. Van het terug te betalen bedrag wordt naar rato de bondsbijdrage afgetrokken. Dit is een maandbedrag van € 2,00.
De regeling geldt per verenigingsjaar, dat loopt van 1 april tot 31 maart.

Het verzoek tot terugbetaling dient uiterlijk op 31 maart bij de penningmeester te worden ingediend. Dit kan via penningmeester@tvb.nl. Terugbetaling vindt plaats voor 1 mei.

In geval van blessureregeling is de verleende korting binnen de pakketten verleend op het te restitueren deel.’

Gezinscontributie

Beste leden,

In de bestuurvergadering van 16 december 2013 is er gesproken over een eventuele gezinscontributie.
Gezien de steeds verder oplopende kosten van de vereniging, de vermindering van de subsidie, die hoogstwaarschijnlijk komend jaar wordt doorgevoerd  en de vermindering van de subsidie i.v.m. terugloop van het aantal jeugdleden, is er besloten om geen gezinscontributie door te voeren.
Wel bestaat de mogelijkheid voor gezinnen van 4 of meer personen, waarvan alle gezinsleden deelnemen aan de training, om de totale kosten per jaar, in maandelijkse termijnen te voldoen. Zij kunnen voor 1 februari aangeven welke trainingen er gevolgd gaan worden.

Lees hier verder…

Wijziging emailadres

Vul onderstaand formulier volledig in:

Wijziging emailadres

  • Overige gegevens

 

Bevestigen en verzenden

Wijziging persoonsgegevens uitgebreid

Vul onderstaand formulier volledig in:

Wijziging persoonsgegevens

  • Overige gegevens

 

Bevestigen en verzenden

Wachtwoord wijzigen Afhangbord

Wij willen u graag op het volgende wijzen: u bent in het bezit van een logincode en een wachtwoord voor de KNLTB Afhangbord website. U heeft deze gegevens onder andere nodig voor het invullen van bardiensten, voor het raadplegen van de ledenlijst en het bekijken van de actuele baanbezetting.

Helaas is gebleken dat de meeste leden hun wachtwoord niet of nauwelijks wijzigen. Dit is in deze tijd niet verstandig. Lees meer Wachtwoord wijzigen Afhangbord