Contributie

Tarievenoverzicht

Contributie lidmaatschap:  
Senioren vanaf 18 jaar € 132,–
Junioren 13 t/m 17 jaar € 90,–
Minioren 8 t/m 12 jaar € 78,–
Inimini’s t/m 7 jaar € 48,–
Studenten € 66,– 
De leeftijd die je in een kalenderjaar bereikt is leidend.
Trainingstarieven per cyclus:  
Senioren (vanaf 18 jaar) 1x per week (8 personen) € 155,–
Junioren (13 t/m 17 jaar) 1x per week € 124,–
Junioren 2x per week € 232,–
Junioren selectie A-B 2x per week 1,5uur € 231,–
Inimini’s * (t/m 7 jaar) 1x per week € 93,–
Padel 8 lessen (4 personen) € 91,–

* Voor de Inimini’s geldt een groepsgrootte van maximaal 10 kinderen.

Voor meer informatie over de trainingen, neem contact op met de trainingscoördinator: trainingscoordinator@tvb.nl

Contributie wachtende leden:
Senioren € 10,–
Junioren € 6,–
Entreegeld nieuwe leden:  
Senioren € 25,–
Junioren € 15,–
Bardiensttarieven:  
Afkoopbedrag bardienst € 100,–
Boete verzuim  bardienst (per bardienst) € 35,–
Aan senioren met bardienstverplichting (21 jaar en ouder) wordt tezamen met de contributie borg in het kader van de bardienstregeling in rekening gebracht, tenzij de borgsom reeds in een voorgaand jaar is voldaan en men het afgelopen seizoen aan zijn bardienstverplichtingen heeft voldaan.  

€ 23,–

 

Gezinscontributie

Beste leden,

In de bestuurvergadering van 16 december 2013 is er gesproken over een eventuele gezinscontributie.
Gezien de steeds verder oplopende kosten van de vereniging, de vermindering van de subsidie, die hoogstwaarschijnlijk komend jaar wordt doorgevoerd  en de vermindering van de subsidie i.v.m. terugloop van het aantal jeugdleden, is er besloten om geen gezinscontributie door te voeren.
Wel bestaat de mogelijkheid voor gezinnen van 4 of meer personen, waarvan alle gezinsleden deelnemen aan de training, om de totale kosten per jaar, in maandelijkse termijnen te voldoen. Zij kunnen voor 1 februari aangeven welke trainingen er gevolgd gaan worden.

Lees hier verder…

Documenten

Voor het openen van een aantal van onderstaande documenten is Adobe Acrobat reader nodig.

 Aanmelden en afmelden als lid en overige

Instructie baan reserveren op afstand

Aanmeldingsformulier TVB

Beëindigen lidmaatschap

Incassoformulier

Aanvraag studentenlidmaatschap

 Reglement, statuten en tarieven

Blessureregeling

Huishoudelijk reglement TVB

Beleidsplan 2014-2018 (pdf)

Statuten TVB (pdf)

Afhangreglement

Gezinscontributie

Tarieven TVB 

Bardienst

 Handleiding kassasysteem (pdf)

 Reglement bar- en keukendiensten

 Handleiding bardienst

 Weekleidsters

Training

Lesgreglement tennis

Lesgreglement padel

 Selectiebeleid jeugd

KNLTB

 Reglementen

Privacywet gegevensbescherming persoonsgegevens

 Privacyverklaring Tennisvereniging Bergenshuizen

 Privacywet verwijderen gegevens

 Privacywet opvragen gegevens

 Privacywet klacht indienen