Bar(dienst)

Reglement bar en keukendiensten

Artikel 1
Alle seniorleden zijn verplicht bar- en/of keukendiensten te vervullen.

Artikel 2
Uitzonderingen op art 1. zijn:

 •  De leden die gedurende het seizoen nog géén 21 jaar of ouder worden.
 •  De leden die gedurende het seizoen 75 jaar of ouder worden of zij die 73  jaar worden en het bestuur om vrijstelling verzoeken.
 •  Ondersteunende leden.
 • Leden met een studentenlidmaatschap die woonachtig zijn buiten het stadsgewest Den Bosch
 •  Leden die de afkoopsom van € 100 vóór de zitdag overgemaakt hebben op  bankrekeningnummer NL74 RABO 0181 9023 38 ten name van TV Bergenshuizen of het bedrag contant betaald hebben op de zitdag van de penningmeester.

Artikel 3
Een vrijwilliger van de vereniging kan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden.  Hiervoor dient een verzoek bij het bestuur ingediend te worden. Het bestuur beslist  over de hoogte van de vrijstelling.

Artikel 4
De ledenpas wordt alleen verstrekt indien men alle punten aan bar- en/of keukendiensten  heeft ingepland voor het komende seizoen.

Artikel 5
De hoogte van de verplichting voor bar- en keukendiensten wordt door de ALV  vastgesteld. De verplichting voor bar- en/of keukendiensten is in de laatste ALV vastgesteld op 10 punten.
Bardiensten:

 •  Een ochtenddienst van 10:00 tot 12.00 wordt met 2 punten gewaardeerd.
 •  Een ochtenddienst van 09:00 tot 13:00 wordt met 3 punten gewaardeerd.
 •  Een middagdienst van 14:00 tot 16:00 wordt met 2 punten gewaardeerd.
 • Een middagdienst van 13:00 tot 16:00 wordt met 3 punten gewaardeerd.
 •  Een namiddagdienst van 16:00 tot 19:30 wordt met 4 punten gewaardeerd.
 •  Een avonddienst van 19:30 tot sluit wordt met 3 punten gewaardeerd (m.u.v. vrijdagavond bij competitie/feestavond en de zaterdagavond)
 •  Een vrijdagavond bij competitie/feestavond en zaterdagavond van 19:30 tot sluit wordt met 4 punten gewaardeerd.
 •  Extra diensten zoals glazen ophalen, hapjes verzorgen, bonnenverkoop worden met 2 punten per dienst gewaardeerd.

Keukendiensten:

 •  Een keukendienst wordt met 3 punten gewaardeerd.

Artikel 6
Bar‐ en keukendiensten kunnen ingepland worden via ‘https://mijn.knltb.club’ of via de link op de TVB website.

Artikel 7
Een geplande dienst kan verwijderd worden tot 30 dagen voor de te vervullen  dienst, indien je aan je verplichting voor bar- en/of keukendiensten blijft voldoen.  Vanaf 30 dagen voor de ingeplande dienst is het ingeplande lid zelf verantwoordelijk  voor de invulling van de dienst. Indien iemand anders zijn/haar dienst  overneemt, dient dit gemeld te worden bij de weekleidster. De waardering voor
de dienst blijft bij het ingeplande lid staan. Punten zijn niet overdraagbaar.

Artikel 8
Indien aan het einde van het seizoen nog niet aan de bar- en/of keukendienstverplichting  is voldaan kan een boete worden opgelegd. De boete bedraagt € 35,00  indien men 1 of 2 punten tekort komt en voor elk volgend punt € 10,00.

Artikel 9
Aan een lid dat niet komt opdagen om de ingeplande dienst te vervullen, wordt  een boete opgelegd. De hoogte van de boetes zijn als volgt ingedeeld:

 • voor een bar- keukendienst gewaardeerd met 2 punten is de boete € 35,00
 •  voor een bar- keukendienst gewaardeerd met 3 punten is de boete € 45,00
 •  voor een bar- keukendienst gewaardeerd met 4 punten is de boete € 55,00

Een lid wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Artikel 10
Indien een lid op 1 mei nog geen bardiensten heeft ingepland, kunnen deze door de
bardienstcommissie naar eigen inzicht worden ingedeeld. Het ledenpasje wordt pas vrijgegeven nadat aan verplichtingen is voldaan. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de opgegeven bardiensten.

Artikel 11
De bardienstcommissie kan besluiten om een ingeplande dienst te laten vervallen.  Indien dit gebeurd komen daarbij ook de punten te vervallen en dient een  nieuwe dienst ingepland te worden. Tijdens het gehele seizoen kan dit door  weersomstandigheden op de dag zelf zijn.

 

Handleiding bardienst

 1. Zoek op de tvb site aan de rechterkant onderstaand logo en klik er op om in te loggen op de bardienstplanner.Je inlog is met bondsnummer (zie tennispasje) of lidnummer met je wachtwoord.
 1. Zoek een geschikte dienst. Aan de rechterzijde van het scherm staat de lijst waaruit je kunt kiezen. Nu staat deze dienst onder jouw naam in het systeem boven de lijst met beschikbare diensten.
 1. Je moet zélf de punten bijhouden als je je bardienst invoert. De punten staan achter de dienstomschrijving (bijvoorbeeld: ochtend 2p). Je moet minimaal 10 punten bij elkaar boeken.
 2. Heb je eenmaal een dienst ingevuld, dan kun je deze niet meer veranderen. Wil je iets wijzigen, stuur dan een mail naar de bardienstcommissie: tvb-bardienst@tvb.nl Denk dus goed na voordat je op ‘bevestigen’ klikt.
 3. Je krijgt – uit het systeem –  automatisch een herinnering van je bardiensten.
 4. In deze herinnering staat niet de weekleidster vermeld waar je de sleutel kunt ophalen of terugbrengen. Kijk zelf in het systeem; boven aan de dag staat de weekleidster met naam en adres vermeld.

De TVB munt

TVB muntDe TVB munt gaat de consumptiebonnen vervangen.
De munt zal voor het eerst te koop zijn aan de Muntenverkoop tijdens het Bavaria toernooi.

De munt is ook na de toernooi week te besteden aan de bar van het paviljoen.

Tijdens de toernooi week kunnen munten bij de Muntenverkoop alleen met PIN betaald worden. Contant betalen is niet mogelijk.

Weekleidsters

Hannie Rietvelt
Markiezaat 13
Tel: 6566138
Frieda Bergman
Adriaan Poorterstraat 36
Tel: 6565674
Petra van Haaren
Hertoglaan 19
Tel: 6565484
Willy Koks
Ockeghemstraat 5
Tel: 6562020
Annet Broekhof
Ranonkelstraat 2
Tel: 6567449
Ingrid Westdorp
Kleine Gent 2c
Tel: 6561281
Anneke Slijkhuis
Molenrijnselaan 36
Tel: 6566667
An Jacobs
Kempkeshoeve 66
Tel: 6565945
Annelies Hoppenbrouwers
Scheerlingstraat 7
Tel: 6565786
Jacqueline Kuppens
Piacenzastraat 22
Tel: 6564068

 

 

 

 

Pin betalen

vx520Het kassasysteem is alweer meer dan een maand naar tevredenheid in gebruik en sinds deze week is de kassa voorzien van pin betalen. Leden en bezoekers kunnen dus desgewenst betalen met hun (contactloze) pinpas.

Nadat de bardienst op de kassa na Betaal op PIN drukt, verschijnt het verschuldigde bedrag nu automatisch op de pinterminal. Het lid of bezoeker steekt de pas onder in de terminal (rechts op de afbeelding) en toetst de pincode in.
Als men in het bezit is van een contactloze pas, hoeft de pas enkel kort tegen het display de terminal gehouden te worden.

Lees meer Pin betalen

Kassasysteem

Kassasysteem LCSSinds kort is het verwachte kassasysteem in het paviljoen in gebruik genomen.

Afrekenen aan de bar kan voortaan contant en met je KNLTB pas (met voldoende saldo) en straks ook met je (contactloze) PIN pas.
Het opwaarderen van je KNLTB pas kan aan de bar en vanuit huis. Hiervoor ontvang je binnenkort een aparte email met een link, voor het instellen van je eigen wachtwoord.

Voor vragen over de kassa, pinnen en de KNLTB pas, kun je terecht bij:

 • de weekleidsters,
 • Michael de Krijger (penningmeester) en
 • Martain Spierings (voorzitter).

Binnenkort publiceren we de meest gestelde vragen.
Je kunt je vraag ook via email stellen. Het email adres hiervoor is kassa@tvb.nl.

Vrijwillige betaalde bardienst

Onderstaande leden hebben zich aangemeld om eventueel uw bardienst over te nemen:

Marcel Grijsbach  06-42487814
Roel van de Pol  06-49358644
Evy Hachmang  06-83971419
Jordi Bos 06-54151703
 • U neemt zelf contact op met iemand van deze lijst. 
 • U betaalt rechtstreeks € 25,– aan de vervanger.
 • U geeft naam van de vervanger door aan de weekleidster.
 • De betaling gaat buiten TVB om en op eigen onderlinge verantwoording.

Wilt u ook op deze lijst? Vul dan het formulier in:

Overname bardienst

  Het betreft een:

 

Beveiliging formulier

Betaalde bardienst invallers

alleen bedoeld voor leden van 21 jaar en ouder!

Wil jij,  in geval van nood, een bardienst over nemen tegen betaling?  Lees er hieronder dan meer over.

Bedoeling is dat mensen die geen zin in de bardienst hebben of plotseling niet kunnen en geen vervanging hebben, contact op kunnen nemen met iemand van deze lijst. De persoon die vervanging zoekt betaald rechtstreeks € 25,– aan de vervanger en geeft naam van de vervanger door aan de weekleidster. De betaling gaat buiten TVB om en op eigen onderlinge verantwoording. Lees meer Betaalde bardienst invallers