Banen

Baanverdeling tijdens voorjaarscompetitie

Tijdens de voorjaarscompetitie (van week 14 tot en met week 23) moeten we op vrijdagavond passen en meten om zo slim mogelijk onze tennisbanen te verdelen.

  • Tot 21:00 uur wordt op twee banen getraind. Aansluitend zijn deze banen bestemd voor de competitiewedstrijden.
  • Voor de competitie zijn vanaf 19:00 uur zes banen beschikbaar. Vanaf 21:00 uur zijn acht banen beschikbaar.
  • Het streven is om twee banen beschikbaar te houden voor recreatief tennis. Als de banen vrij liggen, kunnen ze ook voor de competitie gebruikt worden.

Iedereen veel speelplezier gewenst!