ALV

ALV 2020

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de 59e Algemene Leden Vergadering op

donderdag 16 april 2020  om 20:00 uur.

Het park is op deze avond gesloten voor tennis en padel vanaf 20:00 uur (dus ook de trainingen zullen gewoon doorgaan tot 20:00 uur). Het clubhuis is vanaf 20:00 uur alleen geopend voor de ALV, er wordt deze avond geen vergoeding voor de consumpties gevraagd (tot 1 uur na sluiting van de vergadering).

Mochten er op deze dag onvoldoende leden aanwezig zijn voor de rechtsgeldigheid van deze ALV, zoals geregeld in de statuten van onze vereniging, dan zal de 59e ALV direct na opening gesloten worden. Voor dat uitzonderlijke geval behoudt het bestuur zich het recht voor om direct aansluitend de 60e ALV te laten plaatsvinden, waarbij een minimum aantal leden niet vereist is.

We rekenen op de betrokkenheid en aanwezigheid van alle leden, graag tot de 16e!

Namens het bestuur,

Iris Timmermans, Secretaris

 

Agenda Jaarverslag Notulen 58e ALV

 

Leden TV Bergenshuizen kiezen voor aanleg padelbanen

Bij een ingelaste algemene ledenvergadering hebben de aanwezige TVB-leden woensdagavond 20 december met een overweldigende meerderheid gekozen voor de aanleg van padelbanen. Tijdens de drukbezochte vergadering gaf het bestuur een toelichting op de gevolgde procedure en de beoogde financiering. TVB ziet padel – een aan tennis en squash verwante sport – als een middel om het teruglopende ledenaantal een halt toe te roepen. Uiteindelijk besloten de TVB’ers massaal vóór aanleg van de padelbanen te stemmen en de gevraagde bijdrage uit het eigen vermogen daarvoor ter beschikking te stellen.

Uiteraard kwam het besluit niet zonder slag of stoot tot stand. De meeste vragen hadden betrekking op de financiering. De grootste bijdrage wordt gevormd door een onder de leden uitgeschreven obligatielening. Daarnaast komen de euro’s gedeeltelijk uit het eigen vermogen, een bijdrage van de gemeente Vught en sponsoring.

De tennissport kampt landelijk met een afname van het aantal beoefenaars in clubverband. De KNLTB stimuleert verenigingen om maatregelen te treffen. De mogelijkheid om ook padel te kunnen spelen, heeft bij meerdere verenigingen een positief effect teweeggebracht.