Padel XL

Projectteam “Padel XL”: integratie en ontwikkeling padel binnen TVB

Tijdens de ALV van 21 februari jl. werd vanuit de leden de zorg uitgesproken over de positie en ontwikkeling van padel binnen de vereniging. Sinds de padelbanen er liggen, zijn deze weliswaar goed bezet, maar ontbreekt het nog aan een structurele integratie van padel in de visie, het beleid, de structuur en de activiteiten van de vereniging. Iets wat nodig is om de ledengroei, die met de komst van de padelbanen beoogd wordt, te realiseren.

Een stemming onder de leden tijdens de ALV gaf aan dat de leden vinden dat TVB nu een tennis- en padelvereniging is en dat het beleid, de communicatie en de activiteiten ook op beide onderdelen (tennis en padel) gericht moeten zijn.

Larissa Jutten, Frank Vervoort en Gertjan de Beer hebben aan het bestuur hun hulp aangeboden door zitting te nemen in een projectteam dat de handschoen oppakt om een visie en actieplan rondom padel te ontwikkelen. Inmiddels heeft er een overleg plaatsgevonden en heeft het bestuur dit initiatief omarmd. De opdracht aan het projectteam, dat naam “Padel XL” heeft meegekregen, is in hoofdlijnen de volgende:
Uitwerken van een visie op padel binnen TVB (positie van padel / doelstellingen);
Uitwerken van een actieplan (communicatieplan en activiteitenplan) om de doelen te bereiken;
Acties uit het actieplan initiëren en integreren in de bestaande commissiestructuur.
Team Padel XL is een werkgroep die in nauwe afstemming met het bestuur te werk gaat. Het is, voor alle duidelijkheid, geen ‘padelcommissie’ die alle padelactiviteiten binnen TVB gaat organiseren. De werkgroep zal nadat de visie en het actieplan is ontwikkeld, deze uitdragen binnen de bestaande commissies (SC, JC etc.), zodat de acties binnen de bestaande commissiestructuur verder kunnen worden opgepakt. Op het moment dat padel voldoende in het beleid, de structuur en de activiteiten van de vereniging is geïntegreerd, zal het projectteam worden opgeheven.

Team Padel XL zal periodiek via de bekende kanalen (website, nieuwsflits e.d.) verslag uitbrengen van de voortgang en de ontwikkelingen.

Mocht je ideeën hebben voor nieuwe padelactiviteiten en zelf ook een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming ervan (zonder direct ‘vast’ in een commissie te hoeven plaatsnemen), dan hoort Team Padel XL graag van je. Je kunt hiervoor contact opnemen met Larissa Jutten (mail) of 06-29355382.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.