Tijdelijke ledenstop senioren (17+) bij TVB

17 april 2024


Tijdelijke ledenstop voor nieuwe seniorleden (per 13 april)
 
In verband met de vertraging in de uitbreiding van de padelbanen van vier naar acht banen* heeft het bestuur van TVB besloten een tijdelijke ledenstop in te voeren voor seniorleden (17+). De animo voor vrij spelen in de piekuren, eendaagse activiteiten, training en het spelen van competitie blijft voor padel onverminderd groot. In de huidige situatie moeten daarom leden teleurgesteld worden door uitloting en een beperking in het aantal speelmomenten per week.
 
Dit betekent dat alle senioren (17+) met interesse om tennis en/of padel te spelen bij TVB zich wel kunnen inschrijven in het aanmeldproces om lid te willen gaan worden in de nabije toekomst, maar vooralsnog door het bestuur nog niet als lid worden geacepteerd maar op een wachtlijst worden geplaatst.
Zodra de vier nieuwe padelbanen zijn opgeleverd, zal het bestuur bekijken of de personen die op de wachtlijst staan, op volgorde van aanmelding alsnog lid kunnen worden. Pas dan krijgen zij de dan geldende rechten om tennis en padel te kunnen gaan beoefenen bij TVB. Dit gebeurt op een door het bestuur te bepalen moment en in een te bepalen aantal, met het oog op het controleren van de baandruk in de nieuwe situatie.
Lopende deze maatregel is het eveneens niet mogelijk/toegestaan om introducés mee te laten spelen op de banen van TVB, ook niet in de daluren. 
 
Deze maatregel wordt breed genomen, omdat TVB conform haar Statuten geen onderscheid maakt in lidmaatschap voor tennis of padel. Wanneer je als lid voldoet aan de verplichtingen (zoals contributie betalen), dan heb je het recht om zelf te kiezen of je een tennisbaan of een padelbaan reserveert.
 
Jeugd (tot 18 jaar) kan, voor zowel tennis als padel, zich nog altijd zonder enige beperkingen lid worden van TVB. Na afronding van het aanmeldingsproces, kunnen zij dan ook direct gebruik gaan maken van de banen van TVB, alsmede ook deelnemen aan training, competitie en alle  activiteiten (na afstemming met betrokken disciplines en organisaties). Na het bereiken van de leeftijd van een seniorlid (17+) zullen deze rechten niet komen te vervallen, ook niet als bovengenoemde regeling met beperking nog geldt.
 
 
* Op dit moment nemen we extra tijd om kritisch te kijken naar de geluidsnorm en de daarin gehanteerde geluidsniveaus (met name van het brongeluid: het contact tussen racket en bal). Er zijn immers rapporten van soortgelijke situaties in andere regio’s/plaatsen waarin - na metingen - wordt uitgegaan van een iets lager niveau van brongeluid dan vermeld in de algemene geluidsnorm die tot op heden is gebruikt. Onze hoop is om daarmee de kosten van additionele geluidswerende maatregelen van meer dan €100.000, (flink) te reduceren en mogelijk zelfs volledig te voorkomen.

Nieuwscategorieën