Afhangreglement

  1. Om te spelen dient u eerst een baan te reserveren door uw pasje en dat van uw medespeler(s) in te lezen in het KNLTB digitale afhangbord in de gang van het paviljoen. U kunt met minimaal 2 tot maximaal 4 personen per baan afhangen. Vervolgens kiest u de door u gewenste speeltijd: Speeltijd met minder dan 4 personen: 30 min. Speeltijd met 4 personen: 45 min.
  2. Het reserveren van een baan is alleen toegestaan, als u vanaf het moment van reservering tot de gereserveerde speeltijd op het park aanwezig bent. Spelen zonder af te hangen is niet toegestaan, zelfs niet op uitnodiging.
  3. Het pasje is voor ieder speelgerechtigd lid dat zijn contributie heeft voldaan én voldoende bardiensten heeft ingepland of vrijstelling hiervoor krijgt. Het pasje is verkrijgbaar tijdens de zitdagen van de penningmeester. Alleen geldige, door de KNLTB verstrekte, pasjes mogen voor de baanreservering worden gebruikt. Bij verlies of als het pasje onbruikbaar is kan men een nieuw pasje verkrijgen bij de ledenadministratie.
  4. Uw reservering vervalt indien u het park verlaat, of niet tijdig bij aanvang van de gereserveerde speeltijd met ten minste een partner op de baan verschijnt. In dat geval dient u uw reservering te verwijderen en uw opvolgers te attenderen op de vrijgekomen speeltijd.
  5. Als er sprake is van een onjuiste reservering, wordt u verzocht dit aan de betrokkene(n) kenbaar te maken en dit te melden aan een lid van het bestuur of de technische commissie.
  6. Alle banen kunnen in principe tussen 9.00 en 23.00 uur bespeeld worden door alle leden. Uitzondering hierop zijn de zogenaamde minioren (tot en met 12 jaar). Voor hen geldt dat er na 19.30 uur niet meer gespeeld mag worden.
  7. U dient te spelen met eigen tennisballen. Bij toernooien die worden georganiseerd door de vereniging wordt voor ballen gezorgd. Tevens dient u tenniskleding te dragen met tennisschoenen die geschikt zijn voor kunstgras.
  8. Het bestuur en de technische commissie zijn gerechtigd om voor kortere of langere tijd andersluidende regelingen in te voeren en passende maatregelen te treffen bij overtreding van dit reglement.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.