Bestuur en commissies

De vereniging kent een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het algemeen bestuur (kortweg: het bestuur) wordt gevormd door het dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitter (of diens vervanger) van elke organisatorische commissie.
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal met een minimum van zeven leden. Het bestuur regelt het reilen en zeilen van de vereniging en draagt zorg voor de continuïteit van het verenigingsleven. Het bestuur maakt plannen, legt die voor aan de algemene ledenvergadering en na goedkeuring draagt zij zorg voor de uitvoering ervan. Basis voor het bestuurlijk handelen is het algemeen beleidsplan van de vereniging. Doordat de commissies via hun voorzitter zijn vertegenwoordigd in het bestuur houden
we de lijnen binnen de vereniging kort. Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter John van  Herk
Secretaris Iris Timmermans
Penningmeester Anne-Marie Scheffers
Paviljoen Jacco de Koning
Technische commissie Jan Bloo
Parkbeheer Jan Vissers
Sponsoring Hans Schuurmans

U kunt het bestuur, de commissie’s en de diverse functionarissen per e-mail bereiken.
Hieronder treft u een overzicht aan van de e-mail adressen.

Bestuur Vragen aan het Bestuur E-mail
Technische Commissie Vragen over Tenniszaken & Toernooien E-mail
Jeugd Commissie Vragen over Jeugd-Activiteten E-mail
Ledenadministratie Vragen over het lidmaatschap E-mail
Webmaster Vragen over de Internetpagina’s E-mail
Communicatie Commissie Vragen over communicatiezaken E-mail
Redactie Lobbes Kopij Lobbes E-mail
Bardienst Vragen over de bardienst E-mail
Competitie Vragen over externe competitie  E-mail
Training Vragen over de training  E-mail
Open enkeltoernooi Vragen over het open enkeltoernooi  E-mail
Bavariatoernooi Vragen over het Bavariatoernooi  E-mail
Bavaria classics Vragen over de Bavaria classics  E-mail
Padel Vragen over Padel  E-mail

 

 

Een reactie op “Bestuur en commissies”

 1. Geachte heer, mevrouw,

  Afgelopen ochtend heb ik bij uw vereniging een geldkistje afgegeven die ik in Haaren langs de kant van de weg heb aangetroffen.
  Deze bleek tijdens een inbraak buit te zijn gemaakt. Mocht het zijn dat u nog nadere gegevens nodig hebt voor wat betreft de vindplaats dan kunt u mij bereiken via 06-23999937.
  Mijn woonadres is Reitselaan 20 5076 CC Haaren.

  Met vriendelijke groet,
  J.J.C. M. van de Ven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.