Blessures

Blessureregeling

Leden die minimaal zes maanden niet kunnen tennissen door ziekte of blessure, kunnen restitutie van contributie aanvragen. De restitutie vindt plaats naar rato, met een maximum van negen maanden.

Je moet minimaal twaalf maanden lid zijn. Van het terug te betalen bedrag wordt naar rato de bondsbijdrage afgetrokken. Dit is een maandbedrag van € 2,00.
De regeling geldt per verenigingsjaar, dat loopt van 1 april tot 31 maart.

Het verzoek tot terugbetaling dient uiterlijk op 31 maart bij de penningmeester te worden ingediend. Dit kan via penningmeester@tvb.nl. Terugbetaling vindt plaats voor 1 mei.

In geval van blessureregeling is de verleende korting binnen de pakketten verleend op het te restitueren deel.’

Tennisblessures

De meeste blessures kun je voorkomen door preventieve maatregelen te nemen. Maar toch kun je ondanks alles soms door domme pech een blessure oplopen.

Aesculaap 15px aaa Wat is het?  
Aesculaap 15px Wat moet je doen (EHBO)?
Aesculaap 15px Hoe zorg je voor het beste herstel (revalidatie)?
Aesculaap 15px Hoe voorkom je herhaling (preventieve maatregelen)?

Klik op de onderstaande link om meer informatie te krijgen over de volgende blessures:

tennisbal a Verstuikte enkel (enkelverzwikking)
tennisbal Zweepslag
tennisbal Achillespees
tennisbal Polsblessure
tennisbal Hielblessure
tennisbal Buikspier
tennisbal Hamstring
tennisbal Schouder
tennisbal Lage rugklachten
tennisbal Liesblessure
tennisbal Knieblessure

Informatie over Tennisschoenen