ALV

ALV 2020

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de 59e Algemene Leden Vergadering op

donderdag 16 april 2020  om 20:00 uur.

Het park is op deze avond gesloten voor tennis en padel vanaf 20:00 uur (dus ook de trainingen zullen gewoon doorgaan tot 20:00 uur). Het clubhuis is vanaf 20:00 uur alleen geopend voor de ALV, er wordt deze avond geen vergoeding voor de consumpties gevraagd (tot 1 uur na sluiting van de vergadering).

Mochten er op deze dag onvoldoende leden aanwezig zijn voor de rechtsgeldigheid van deze ALV, zoals geregeld in de statuten van onze vereniging, dan zal de 59e ALV direct na opening gesloten worden. Voor dat uitzonderlijke geval behoudt het bestuur zich het recht voor om direct aansluitend de 60e ALV te laten plaatsvinden, waarbij een minimum aantal leden niet vereist is.

We rekenen op de betrokkenheid en aanwezigheid van alle leden, graag tot de 16e!

Namens het bestuur,

Iris Timmermans, Secretaris

 

Agenda Jaarverslag Notulen 58e ALV