Padel bij TvB

Padelbanen bij TVB

Leden TV Bergenshuizen kiezen voor aanleg padelbanen

Bij een ingelaste algemene ledenvergadering hebben de aanwezige TVB-leden woensdagavond 20 december met een overweldigende meerderheid gekozen voor de aanleg van padelbanen. Tijdens de drukbezochte vergadering gaf het bestuur een toelichting op de gevolgde procedure en de beoogde financiering. TVB ziet padel – een aan tennis en squash verwante sport – als een middel om het teruglopende ledenaantal een halt toe te roepen. Uiteindelijk besloten de TVB’ers massaal vóór aanleg van de padelbanen te stemmen en de gevraagde bijdrage uit het eigen vermogen daarvoor ter beschikking te stellen.

Uiteraard kwam het besluit niet zonder slag of stoot tot stand. De meeste vragen hadden betrekking op de financiering. De grootste bijdrage wordt gevormd door een onder de leden uitgeschreven obligatielening. Daarnaast komen de euro’s gedeeltelijk uit het eigen vermogen, een bijdrage van de gemeente Vught en sponsoring.

De tennissport kampt landelijk met een afname van het aantal beoefenaars in clubverband. De KNLTB stimuleert verenigingen om maatregelen te treffen. De mogelijkheid om ook padel te kunnen spelen, heeft bij meerdere verenigingen een positief effect teweeggebracht.

Padel bij TvB en Avulo FM

Tennisvereniging Bergenshuizen heeft plannen om 2 padelbanen aan te leggen. Voorzitter John van Herk en bestuurslid Jacco de Koning bij Avulo Actueel: “De belangstelling voor tennis neemt af, niet alleen in Vught maar landelijk. Vooral onder de jeugd valt het terug. De animo voor padel neemt echter toe. Het is een Spaanse sport die daar op nummer 1 staat en door miljoenen mensen gespeeld wordt en wij denken dat het toekomst biedt voor onze vereniging”. padelbaan Bergenshuizen

 

Een werkgroep van de tennisvereniging ging eind 2016 aan de slag en werkten een plaatje uit, de financieringsstructuur en de kosten voor 2 banen. Twee banen kosten ca. 110.000 euro. Middels het aanbieden van obligaties aan leden en sponsoren hoopt de club de financiering rond te krijgen. Aan de gemeente Vught is eveneens subsidie gevraagd.

Het volledige interview terugluisteren? Klik op de player hieronder. Geluidsfragment: 

Padel voortgang 13 mei 2017

In 2016 is vanuit de ledenvergadering een initiatief opgestart om te onderzoeken of Padel een haalbare en wenselijke uitbreiding van de activiteiten binnen TVB is, als mogelijk antwoord op het teruglopende ledenaantal. In eerdere nieuwsbrieven en op de website konden jullie hier al meer over lezen.

Voor degenen die het nog niet weten: Padel is een mix van tennis en squash, die gespeeld wordt op een baan met glazen wanden. Het leuke aan Padel is dat er langere rally’s gespeeld worden dan bij tennis en dat tactiek belangrijker is dan kracht. Hierdoor is het een sport voor jong en oud en krijgt iedereen met enige tenniservaring het al snel onder de knie.
In vorige nieuwsbrieven deden wij verslag van de eerste stappen die gezet werden in het onderzoek. Het bestuur en de werkgroep Padel hebben in de tussentijd niet stil gezeten. Het plan is op de ALV in maart jl. gepresenteerd.

Nieuwe stappen
Gezamenlijk (TVB zijn we tenslotte samen!) gaan we in de komende tijd weer nieuwe stappen zetten:

  1. Op 11 mei ging een afvaardiging van het bestuur een gesprek aan met de wethouder van de gemeente Vught. Hierbij wordt het plan besproken en wordt verkend of de gemeente zodanige meerwaarde ziet in ons plan (waarmee we tenslotte zorgen voor een nieuwe sport binnen de gemeentegrenzen), dat zij garant wil staan voor de investering. Of de gemeente een rol gaat spelen bij de financiering weten we nog niet; als het plan wordt doorgezet, krijgen in ieder geval de leden de gelegenheid om te investeren door middel van een obligatieplan. Hiervoor wordt te zijner tijd een aparte informatieavond georganiseerd.
    Om meer leden kennis te laten maken met Padel organiseren we weer een clinic bij de tennis-/padelvereniging TV Ulvenhout. Deze vindt plaats op vrijdagavond 9 juni van 19.30 – 21.30 uur. Inschrijven voor deze clinic kan via evelienepaashuis@gmail.com. De deelnemers aan de voorgaande clinics waren unaniem zéér enthousiast. Hoor jij bij de volgende lichting enthousiastelingen?!
  2. Het aantal plaatsen voor de clinic is beperkt, maar mocht je deze keer (nog) niet mee kunnen doen, niet getreurd: er is binnenkort nog een andere mogelijkheid om kennis te maken met Padel! Van 19 juni tot en met 2 juli vindt bij TV Maaspoort in Den Bosch namelijk het CTAC Open Padeltoernooi 2017 plaats. Iedereen kan hieraan meedoen, ook als je nog nooit ‘gepadeld’ hebt! Daarnaast is het natuurlijk ook leuk om gewoon een keer te gaan kijken. Hier kun je inschrijven voor dit toernooi.

(Nog) nieuwsgierig(er) geworden naar Padel? Wil je zien hoe spectaculair het met ‘een beetje’ oefening kan zijn? Kijk dan eens naar dit filmpje.

Zodra er weer nieuws is over de verdere voortgang van dit initiatief, stellen wij jullie op de hoogte!

Bestuur TVB & werkgroep Padel

Padel voortgang

Beste TVB’ers,

Hierbij een update vanuit het padel initiatief. Er is inmiddels al veel gebeurd, sinds de ALV van begin dit jaar.

Wij zijn destijds gestart met het bekijken van locaties die voldoen aan onze plannen. Uitgangspunt was om een echte aanvulling te zijn voor TV Bergenshuizen. padelrekket
Op basis van deze plannen hebben we een gedetailleerd overzicht gemaakt. Met behulp van dit overzicht zijn er uiteindelijk 3 varianten bedacht. Op deze manier ontdekten we ook dat niet alle varianten per definitie aan alle voorwaarden zou kunnen voldoen. Mogelijk zullen er op een later tijdstip concessies gemaakt moeten worden. Lees meer Padel voortgang

Padel bij TvB

Afgelopen ALV is er door de leden besloten dat wij als werkgroep de haalbaarheid van aanleg Padelbanen bij TVB mogen uitwerken.
Via deze pagina willen we de leden verder informeren over Padel en de voortgang van het project.

Er is een werkgroep opgericht die binnen die binnen de vereniging valt onder de TC met als eindverantwoordelijke Jan Bloo. De Padel werkgroep bestaat op dit moment uit:
Eric Marechal
Bianca Roelofsen
Eveliene Paashuis
Stefan de Goey
Mogelijk komen hier nog enkele mensen bij.

Wil je meer informatie over de Padelsport, klik dan op een van de onderstaande onderwerpen: INFORMATIE VOLGT NOG
1. Wat is Padel?
2. Presentatie van afgelopen ALV
3. Filmpje met fragmenten van een Padel wedstrijd
4. Artikel uit het blad TennisCourt (Padel TV Ulvenhout)
5. Artikel Eveliene Paashuis (Nederlands Padelteam)