All posts by Trainingscoordinator

Even voorstellen

Mijn naam is Jos van Doorn.

Ik woon, samen met mijn vriendin en twee kinderen in Drunen. Vanaf mijn 5de jaar ben ik actief met tennis bezig en ben ik een liefhebber van het spelletje. Graag wil ik mijn passie en kennis voor de sport overbrengen op iedereen die ook graag een balletje slaat.

Met een aantal tussenpauzes ben ik de afgelopen 9 jaar fulltime tennistrainer geweest bij verschillende tennisverenigingen. Eerst als 2de trainer bij grote verenigingen en later als hoofdtrainer.  Mijn ambitie is om iedere tennisspeler, recreatief of prestatief, jong of oud, plezier te laten ervaren in het tennisspel en het maximale eruit te halen.

Mijn eigen spelniveau is 3. Ik speel zelf nog de voorjaarscompetitie op zaterdag. Graag zie ik jullie op de tennisbaan!

Met sportieve groet,

Jos van Doorn

Padeltraining door Padel Brabant

In juli hebben wij jullie geïnformeerd over de nieuwe trainer Jeroen van der Sman. Daarna zijn we verder gaan zoeken naar een of meer nieuwe padeltrainer(s). We hebben heuglijk nieuws, het is gelukt!

Vanaf oktober starten we met een nieuwe lescyclus voor Padel. Deze trainingen worden verzorgd door

Padel Brabant is een jaar geleden gestart en verzorgt inmiddels bij meerdere verenigingen de padellessen. Ze hebben bij de opening van onze padelbanen ook de demonstratiewedstrijd verzorgd. Het trainersteam bestaat uit het trio Tess van Dinteren, Joost Raamsdonk en Lotte van Breemen. Tess is lid van het Nederlands Damesteam! Lees meer Padeltraining door Padel Brabant

LESREGLEMENT **PADEL-BRABANT**

Als onderdeel van de padeltrainingen zoals gegeven bij TV Bergenshuizen

Artikel 1. Indien door weersomstandigheden een les komt te vervallen is de volgende inhaalregeling van toepassing: 2x uitval = 1 inhaalles met een maximum van 2 inhaallessen.

Artikel 2. Wanneer voor aanvang van de les de trainer niet heeft afgebeld en op het antwoordapparaat niet staat aangegeven dat het park gesloten is dienen de leerlingen altijd aanwezig te zijn bij aanvang van de padelles.

Artikel 3. Een standaard padelles van 1 uur bestaat uit 50 minuten padelonderricht en 10 minuten pauze voor de trainer, deze zijn op het einde van de les vrij in te delen. Bij elke andere duur van een les dient de pauze naar ratio te worden berekend. Deze dient dan ook op het einde van de les gepland te worden.

Artikel 4. De trainer mag de leerlingen maximaal 15 minuten op het park houden voordat zij op vrijwillige basis naar huis mogen (Bij les van 50 minuten).

Artikel 5. Wanneer een trainer daadwerkelijk 45 minuten padelonderricht les heeft kunnen geven (bij les van 60 minuten) wordt deze les volledig beschouwt als gegeven. Hierin tellen de 10 minuten die de trainer tijdens de les vrij mag besteden niet mee. De trainer kan er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van deze 10 minuten.

Artikel 6. Indien een les vervalt om reden van ziekte/verhindering van de train(st)er, wordt deze les in zijn geheel ingehaald na de laatste les van betreffende cyclus. Indien de train(st)er voor langere tijd is uitgeschakeld tracht de trainingsorganisatie een vervanger te plaatsen. De vervangende train(st)er is een gelicenceerde Padeltrainer.

Artikel 7. Lessen die uitvallen vanwege officiële feestdagen worden in zijn geheel ingehaald, of er wordt een alternatieve afspraak gemaakt in overleg met de cursisten.

Artikel 8. Indien de cursist om persoonlijke redenen de les/lessen niet kan volgen word(en) deze les/lessen beschouwt als te zijn vervallen en komen derhalve niet voor inhalen in aanmerking.

Artikel 9. Padel-Brabant draagt zorg voor aanwezigheid van voldoende en deugdelijke trainingspadelballen tijdens de lessen. Voor beginners zal TVB leenrackets aan Padel-Brabant en de cursisten ter beschikking stellen.

Artikel 10. Bij ziekte of neerslag dient de trainer zelf de groepen af te bellen/appen. Hiervoor kan hij leerlingen verzoeken hem hierbij te helpen of gebruik maken van een bellijst/telefoonboom.

Artikel 11. Bij neerslag in vast vorm, vorst en opdooi dienen de leerlingen zelf te informeren of het park open is door te bellen naar het antwoordapparaat van TVB (073-6560837) of te kijken op de site www.tvb.nl .

Artikel 12. De inhaallessen worden gegeven na de trainingscyclus. Indien een inhaalles komt te vervallen door weersomstandigheden dan wordt geacht deze les definitief te zijn komen te vervallen en komt dus niet voor inhalen in aanmerking.

Artikel 13. Afmelden van volledige deelname aan training kan alleen voor de laatste inschrijfdatum. Over lessen gemist door medische redenen kan er na overleg van een medische verklaring worden besloten restitutie te verlenen van maximaal 50% over deze gemiste lessen. Aanvraag dient te gebeuren middels een mail naar trainingscoordinator@tvb.nl

Voor vragen en/of opmerkingen betreffende lesaspecten kunt u in contact treden met uw trainer. Voor overige zaken met betrekking tot de padeltraining kunt u terecht bij de trainingscoördinator.

Dit lesreglement is opgesteld tbv de padellessen te geven door Padel-Brabant voor de periode oktober t/m december 2019.

Tarieven training

AANMELDEN TRAINING

Trainingstarieven per half jaar:  
Senioren 1x per week (8 personen) € 155,–
Junioren 1x per week € 124,–
Junioren 2x per week € 232,–
Junioren selectie A-B 2x per week 1,5uur € 231,–
Inimini’s * 1x per week € 93,–
Padel 8 lessen (4 personen) € 113,–

* Inimini’s zijn kinderen die geboren zijn in 2013 en 2014 / groepsgrootte maximaal 10 kinderen.

AANMELDEN TENNISTRAINING

AANMELDEN PADELTRAINING

Selectiebeleid jeugd TV Bergenshuizen

Doel selectiebeleid:
TV Bergenshuizen (TVB) is een recreatieve vereniging met een selectiebeleid voor jeugdleden. Het selectiebeleid is bedoeld om de sport voor een zo groot mogelijke doelgroep aantrekkelijk en bereikbaar te maken en tevens om te voorkomen dat kwalitatief goede spelers overstappen naar een andere vereniging met een meer competitieve instelling. De selectiespelers kunnen, indien zij aan bepaalde criteria voldoen, achteraf een gedeelte van de trainingskosten vergoed krijgen van TVB.
Selectiecriteria:
Jeugdleden die voor het selectiebeleid worden benaderd, moeten de potentie hebben om mi-
nimaal het niveau 5 te behalen.
Werkwijze:

 • Jeugdleden worden door de trainers voor de selectie uitgenodigd en worden geselecteerd voor een periode van één jaar. De selectieperiode loopt van oktober t/m
  september in het daaropvolgende jaar in verband met aanmelding voor de voorjaarcompetitie voor 1 december;
 • In september en maart vindt een evaluatiegesprek plaats waarin wordt besproken of de selectiespeler voldoende vooruitgang maakt. Het evaluatiegesprek is een 10 minuten gesprek waarbij trainer, jeugdlid en ouders aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek wordt door zowel de trainer als de speler aangegeven of ze de selectietrainingen willen continueren;
 • Het is de bedoeling de trainingstijden van de selectiejeugd op een vast tijdstip te plannen. Deze tijden worden op een nader te bepalen tijdstip vastgesteld. Hierdoor is het voor alle selectiespelers vooraf duidelijk op welk tijdstip de training plaatsvindt en of men daaraan kan deelnemen. Zo wordt voorkomen dat selectiespelers niet bij de trainingen aanwezig kunnen zijn vanwege andere verplichtingen.

De selectiejeugd van TVB wordt onderverdeeld in 4 verschillende groepen:

 1. Jeugd vanaf 14 jaar
 2. 11 t/m 14 jaar
 3. Oranje / Groen
 4. Rood

Selectie A: Deze leden trainen 2x per week, per training 1,5 uur. Selectie B: Deze leden trainen 2x per week, per training 1,5 uur. Selectie C: Deze leden trainen 2x per week, per training 1 uur.
Selectie D: Dit zijn leden die minimaal één keer per week trainen en de potentie hebben om in te stromen in Selectie C.

Ieder selectielid (selectie A en B) kan maximaal 30% van de trainingskosten vergoed krijgen van TVB. Ieder selectielid C kan maximaal 50% van de trainingskosten vergoed krijgen. Om voor de maximale vergoeding in aanmerking te komen gelden onderstaande criteria:

 1. Minimaal aan 80% van de trainingen deelgenomen. Dit wordt beoordeeld door de trainer;
 2. Deelname aan voorjaars- en wintercompetitie is VERPLICHT. De trainer bepaalt in overleg met de JC en de trainingscoördinator de teamindeling;
 3. Deelname aan clubkampioenschappen: Single is verplicht, net als minimaal een dubbel of mix-dubbel. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een uitdraai van toernooi.nl van de selectiespeler;
 4. Deelname aan Vughtse Parkentoernooi en Open jeugdtoernooi TVB: Eén onderdeel is verplicht en een 2e onderdeel is gewenst. Eén van deze toernooien is het spelen van een single verplicht. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een uitdraai van toernooi.nl van de selectiespeler.

Voor de jongste jeugdleden (selectie D) wordt waar mogelijk een extra trainingsmoment in- gepland. Dit trainingsuur wordt door TVB betaald. Dit stimuleert de jongste jeugd om meer te gaan tennissen.

Terugbetaling van de vergoeding gebeurt zo snel mogelijk na het einde van de trainingscyclus en kan verrekend worden met de nieuwe trainingscyclus.

Aantal selectiespelers:
Het aantal selectiespelers is afhankelijk van het aantal trainende jeugdleden. Het percentage is maximaal 25% van de trainende jeugd.

KLIK HIER VOOR HET LESREGLEMENT

Lesreglement

Als onderdeel van de tennistrainingen zoals gegeven bij TV Bergenshuizen

Artikel 1. Indien door weersomstandigheden een les komt te vervallen is de volgende in- haalregeling van toepassing: 2x uitval = 1 inhaalles met een maximum van 2 inhaallessen.

Artikel 2. De eerste twee lessen die door weersomstandigheden komen te vervallen zal de train(st)er per seizoen maximaal 2 alternatieve lessen verzorgen in de vorm van een theorie- les of een conditie/technische les. Bij de junioren is dit op het moment van de reguliere les. Bij de senioren kan dit op een later moment zijn. De trainende leden worden verwacht hier- bij aanwezig te zijn. De trainer dient voor een zinvolle invulling te zorgen van deze alterna- tieve lessen.

Artikel 3. Wanneer voor aanvang van de les de trainer niet heeft afgebeld en op het ant- woordapparaat niet staat aangegeven dat het park gesloten is dienen de leerlingen altijd aanwezig te zijn bij aanvang van de tennisles.

Artikel 4. Een standaard tennisles van 1 uur bestaat uit 50 minuten tennisonderricht en 10 minuten pauze voor de trainer, deze zijn op het einde van de les vrij in te delen. Bij elke andere duur van een les dient de pauze naar ratio te worden berekend. Deze dient dan ook op het einde van de les gepland te worden.

Artikel 5. De trainer mag de leerlingen maximaal 15 minuten op het park houden voordat zij op vrijwillige basis naar huis mogen (Bij les van 50 minuten).

Artikel 6. Wanneer een trainer daadwerkelijk 35 minuten tennisonderricht les heeft kunnen geven (bij les van 50 minuten) wordt deze les volledig beschouwt als gegeven. Hierin tellen de 10 minuten die de trainer tijdens de les vrij mag besteden niet mee. De trainer kan er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van deze 10 minuten.

Artikel 7. Indien een les vervalt om reden van ziekte/verhindering van de train(st)er, wordt deze les in zijn geheel ingehaald na de laatste les van betreffende cyclus. Indien de train(st)er voor langere tijd is uitgeschakeld tracht de trainingsorganisatie een vervanger te plaatsen.

Artikel 8. Lessen die uitvallen vanwege officiële feestdagen worden in zijn geheel ingehaald.

Artikel 9. Indien de cursist om persoonlijke redenen de les/lessen niet kan volgen word(en) deze les/lessen beschouwt als te zijn vervallen en komen derhalve niet voor inhalen in aanmerking.

Artikel 10. De vereniging draagt zorg voor aanwezigheid van voldoende en deugdelijke trainingstennisballen tijdens de lessen.

Artikel 11. Bij ziekte of neerslag dient de trainer zelf de groepen af te bellen/appen. Hier- voor kan hij leerlingen verzoeken hem hierbij te helpen of gebruik maken van een bel- lijst/telefoonboom.

Artikel 12. Bij neerslag in vast vorm, vorst en opdooi dienen de leerlingen zelf te informeren of het park open is door te bellen naar het antwoordapparaat van TVB (073-6560837) of te kijken op de website .

Artikel 13. De inhaallessen worden gegeven na de trainingscyclus. Indien een inhaalles komt te vervallen door weersomstandigheden dan wordt geacht deze les definitief te zijn komen te vervallen en komt dus niet voor inhalen in aanmerking.

Artikel 14. Afmelden van volledige deelname aan training kan alleen voor de laatste in- schrijfdatum. Over lessen gemist door medische redenen kan er na overleg van een medi- sche verklaring worden besloten restitutie te verlenen van maximaal 50% over deze gemiste lessen. Aanvraag dient te gebeuren middels een mail naar trainingscoordinator@tvb.nl

Artikel 15. Artikel junioren.
Junioren die trainen hebben te voldoen aan verplichte deelname aan:

• 1x trainen per week: Jeugdclubkampioenschappen (JCK) of één ander onderdeel
• 2x trainen per week: JCK en zomer- & wintercompetitie
• Selectie: JCK, zomer- en wintercompetitie, Open jeugdtoernooi TVB en Vughtse Par- kentoernooi. Bij minimaal één van de open toernooien is een enkel verplicht. Een 2e onderdeel is gewenst.
• De trainers bepalen in overleg met de JC de indeling van de competitieteams.

Voor vragen en/of opmerkingen betreffende lesaspecten kunt u in contact treden met uw trainer. Voor overige zaken met betrekking tot de tennistraining kunt u terecht bij de trainingscoördinator.

KLIK HIER VOOR HET JEUGD-SELECTIEBELEID